Реклама на сайте Связаться с нами

В. В. Копєйчиков

Правознавство

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2003

На главную
Правознавство. Копєйчиков В. В.
§ 4. Цивільне судочинство в Україні. Цивільний процесуальний кодекс України
Цивільне судочинство - порядок розгляду справ із спорів, що виникають із цивільних, сімейних, трудових правовідносин, справ, що виникають з адміністративно-правових відносин, і справ окремого провадження.
Справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, у яких громадянин перебуває з державним органом або посадовою особою, можуть бути пов'язані зі скаргами: на неправильності у списках виборців та списках громадян, які мають право брати участь у референдумі; на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень; на неправомірні дії службових осіб, які зачіпають права громадян, віднесені законом до компетенції суду, та з іншими випадками порушення прав громадян у даній сфері суспільних відносин.
Справи окремого провадження пов'язані з захистом не суб'єктивних прав, а інтересів, що охороняються законом. У порядку окремого провадження розглядаються справи: про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним; про визнання громадянина безвісно відсутнім чи про оголошення громадянина померлим; про усиновлення дітей, які проживають на території України; про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану; про встановлення фактів, що мають юридичне значення; про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника; про оскарження нотаріальних дій або відмову у вчиненні їх.
Цивільне судочинство здійснюється в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, що його було затверджено Законом УРСР від 18 липня 1963 р. Цивільний процесуальний кодекс України складається з 6 розділів, 59 глав (понад 428 статей з урахуванням статей, додатково включених до першої його редакції).
Розділ І. Загальні положення. - В цьому розділі визначаються загальні засади цивільного судочинства, склад суду, підвідомчість цивільних справ, види доказів у справі та ін.
Розділ II. Особи, які беруть участь у справі; їх права і обов'язки.
Розділ III. Провадження справ у суді першої інстанції (позовне провадження, провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, окреме провадження).
Розділ IV. Провадження справ у касаційній і наглядній інстанціях.
Розділ V. Виконання судових рішень.
Розділ VI. Цивільно-процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Позови до іноземних держав, судові доручення і рішення іноземних судів. Міжнародні договори.
bigmir)net TOP 100