Реклама на сайте Связаться с нами

В. В. Копєйчиков

Правознавство

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2003

На главную
Правознавство. Копєйчиков В. В.
§ 6. Кримінальне судочинство в Україні. Кримінально-процесуальний кодекс України
Кримінальне судочинство - це діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді й суду з порушення, розслідування і судового розгляду кримінальних справ, а також із вирішення суддею питань, пов'язаних із виконанням вироку.
Завданнями кримінального судочинства є охорона прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке й повне розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування Закону, щоби кожного, хто вчинив злочин, було притягнуто до відповідальності, а жодного невинного не було покарано.
Кримінальне судочинство має такі стадії:
- порушення кримінальної справи;
- попереднє розслідування;
- віддання обвинуваченого до суду;
- судовий розгляд;
- касаційне провадження;
- виконання вироку;
- провадження в порядку нагляду;
- відновлення справи за нововиявленими обставинами.
Всі ці стадії тісно пов'язані та складають єдину систему кримінального судочинства, або кримінального процесу. Порядок здійснення кримінального судочинства визначається Кримінально-процесуальним кодексом України, що його було затверджено Законом УРСР від 28 грудня 1960 р. Кодекс складається з 8 розділів, 36 глав (понад 450 статей з урахуванням статей, додатково включених до першої його редакції).
Кримінально-процесуальний кодекс України містить такі розділи та глави:
Розділ І. Загальні положення.
Глава 1. Основні положення. - Підстави та принципи провадження у кримінальних справах.
Глава 2. Підсудність. - Категорії кримінальних справ, що їх мають право розглядати певні види загальних судів України.
Глава 3. Учасники процесу, їх права і обов'язки. - Обвинувачений, підозрюваний, захисник, потерпілий, представники потерпілого, суд, прокурор, слідчий, особа, яка проводить дізнання, та ін.
Глава 4. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві. - Підстави й порядок вирішення заявлених відводів щодо окремих учасників процесу.
Глава 5. Докази. - Предмет доказування, види й порядок подання доказів.
Глава 6. Протоколи. - Види й реквізити протоколів, що складаються в процесі провадження у кримінальній справі.
Глава 7. Строки і судові витрати. - Порядок обчислення процесуальних строків, види й порядок відшкодування судових витрат.
Розділ П. Порушення кримінальної справи, дізнання і попереднє слідство.
Глава 8. Порушення кримінальної справи. - Приводи й підстави, порядок порушення кримінальної справи або відмови в її порушенні.
Глава 9. Органи дізнання і попереднього слідства. - Міліція, органи безпеки, митні органи та ін.; слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ і слідчі органів безпеки.
Глава 10. Дізнання. - Повноваження органів дізнання та порядок його провадження.
Глава 11. Основні положення попереднього слідства (підслідність кримінальних справ і порядок провадження попереднього слідства).
Глава 12. Пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого. - Порядок притягнення як обвинуваченого, строки, примусові заходи, зміна й доповнення обвинувачення, порядок отримання показань обвинуваченого.
Глава 13. Запобіжні заходи. - Підписка про невиїзд, особиста порука, взяття під варту та ін.
Глава 14. Допит свідка і потерпілого. - Порядок виклику, проведення допиту з урахуванням специфічних ознак допитуваного, оформлення результатів допиту.
Глава 15. Очна ставка, пред'явлення для впізнання. - Порядок проведення та оформлення результатів.
Глава 16. Обшук і виїмка. - Підстави, час, умови, оформлення результатів).
Глава 17. Огляд, освідування, відтворення обстановки та обставин події. - Порядок проведення та оформлення результатів огляду.
Глава 18. Проведення експертизи. - Порядок призначення і проведення, види експертиз.
Глава 19. Зупинення попереднього слідства. - Підстави й порядок, процедура відновлення та закриття слідства.
Глава 20. Закінчення попереднього слідства. - Форми, підстави й порядок.
Глава 21. Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства. - Повноваження прокурора на стадії слідства.
Глава 22. Оскарження дій слідчого і прокурора. - Порядок оскарження і процедура розгляду скарг.
Розділ III. Провадження справ у суді першої інстанції.
Глава 23. Віддання обвинуваченого до суду і підготовчі дії до судового засідання. - Порядок, строки проведення та питання, що з'ясовуються в розпорядчому судовому засіданні, винесення рішення у справі.
Глава 24. Загальні положення судового розгляду. - Безпосередність, усність судового розгляду, незмінність складу суду під час розгляду справи та ін.
Глава 25. Підготовча частина судового засідання. - Процедура початку судового засідання, наслідки неявки учасників процесу, розгляд заяв і клопотань.
Глава 26. Судове слідство. - Порядок дослідження окремих видів доказів.
Глава 27. Судові дебати і останнє слово підсудного. - Порядок судових дебатів, останнє слово підсудного.
Глава 28. Постановлення вироку. - Порядок, питання, що вирішуються за постановлення вироку, види вироків, зміст вироку і т. ін.
Розділ IV. Провадження справ у касаційній і наглядній інстанціях.
Глава 29. Касаційне оскарження вироків, ухвал суду і постанов судді та внесення на них подань прокурора. - Повноваження, строки й порядок оскарження зазначених документів.
Глава 30. Розгляд справи за касаційною скаргою і поданням. - Процедура розгляду справи та винесення рішень.
Глава 31. Перегляд у порядку нагляду вироків, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили. - Повноваження щодо опротестування, суди, що розглядають справи в порядку нагляду, права наглядної інстанції та порядок розгляду справи.
Глава 32. Відновлення справ у зв'язку з нововиявленими обставинами. - Види нововиявлених обставин, строки перегляду справ, дії прокурора з відновлення справи.
Розділ V. Виконання вироку, ухвали і постанови суду. Глава 33. Виконання вироку, ухвали і постанови суду. - Набрання зазначеними документами законної сили і порядок їх виконання, відстрочення виконання вироку тощо.
Розділ VI. Застосування примусових заходів медичного характеру.
Глава 34. Застосування примусових заходів медичного характеру. - Підстави для застосування вказаних заходів, порядок судового розгляду відповідних справ, рішення суду і т. д.
Розділ VII. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів.
Глава 35. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів. - Види злочинів, із яких допускається дане провадження, порядок розгляду справ цієї категорії.
Розділ VIII. Провадження в справах про злочини неповнолітніх.
Глава 36. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх. - Обставини, що мають установлюватися в таких справах, особливості здійснення окремих видів процесуальних дій щодо неповнолітніх, гарантії дотримання їхніх прав під час судового розгляду тощо.
bigmir)net TOP 100