Реклама на сайте Связаться с нами

В. В. Копєйчиков

Правознавство

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2003

На главную
Правознавство. Копєйчиков В. В.
§ 4. Види адвокатської діяльності
Адвокати здійснюють такі види діяльності:
дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні й письмові довідки щодо законодавства;
складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;
посвідчують копії документів у справах, що їх ці адвокати ведуть;
здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами;
подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям;
здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;
виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства.
Адвокат може здійснювати й інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством.
У своїй професійній діяльності адвокат має право:
представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням у всіх органах, підприємствах, установах та організаціях, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань;
- збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема:
- запитувати й отримувати документи або їхні копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їхньою згодою;
- ознайомлюватися на підприємствах, в установах та організаціях з необхідними для виконання доручення документами й матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;
- отримувати письмові висновки фахівців із питань, що потребують спеціальних знань;
- застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;
- доповідати клопотання і скарги посадовим особам та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
- бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг. Здійснюючи свої професійні обов'язки, адвокат зобов'язаний неухильно додержувати вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він у даній справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, понятий, а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках.
Питання організації та діяльності адвокатури регулюються Законом України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992р. Закон містить 19 статей, які визначають:
статус адвокатури та її завдання;
вимоги, яким має відповідати адвокат;
правову основу адвокатської діяльності;
принципи та організаційні форми діяльності адвокатури;
види адвокатської діяльності;
професійні права адвоката;
обов'язки адвоката;
статус помічника адвоката;
адвокатську таємницю;
гарантії адвокатської діяльності;
соціальні права адвоката та його помічника;
підстави й порядок оплати праці адвоката та його помічника;
повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
повноваження вищої кваліфікаційної комісії адвокатури;
текст Присяги адвоката України;
дисциплінарні стягнення, що можуть бути застосовані до адвоката;
випадки припинення адвокатської діяльності;
відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління;
завдання спілок та асоціацій адвокатів.
bigmir)net TOP 100