Реклама на сайте Связаться с нами

В. В. Копєйчиков

Правознавство

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2003

На главную
Правознавство. Копєйчиков В. В.
§ 1. Види формованих пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
Система законодавства про соціальне забезпечення в Україні охоплює правові норми Конституції України, поточні закони та деякі інші нормативно-правові акти.
Правову основу організації та функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні складають конституційні норми. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 р. та інші закони.
Конституція України передбачає: "Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом" (ст. 46).
Розрізняють види пенсій: трудові та соціальні.
Трудові пенсії призначаються: за віком; з інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років.
Умови призначення трудової пенсії:
а) право на пенсію за віком мають: чоловіки, яким виповнилося 60 років за наявності стажу роботи не менш як 25 років; жінки, яким виповнилося 55 років за наявності стажу роботи не менш як 20 років;
б) пенсії з інвалідності призначаються в разі настання повної або часткової втрати здоров'я незалежно від того, коли настала інвалідність; у період роботи, до влаштовування на роботу або після припинення роботи;
в) пенсії в разі втрати годувальника призначаються непрацездатним членам сім'ї померлого, які знаходилися на його утриманні. При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника;
г) пенсія за вислугу років встановлюється для окремих категорій громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком (робітники локомотивних бригад, деякі категорії робітників льотно-випробного складу, морського, річкового флоту рибної промисловості, деякі категорії артистів театру та ін.).
Обчислення спеціального стажу встановлюється зазначеним законом та іншими нормативно-правовими актами.
Соціальні пенсії призначаються та виплачуються непрацюючим громадянам, окрім інвалідів дитинства, за відсутності права на трудову пенсію.
Закон також передбачає такий вид пенсії, як додаткова, що виплачується особам, які уклали договори добровільного страхування.
Закон України "Про пенсійне забезпечення" складається з 5 розділів (104 статті):
Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Трудові пенсії.
Розділ 3. Соціальні пенсії.
Розділ 4. Порядок і умови перерахунку пенсій.
Розділ 5. Відповідальність підприємств та організацій і громадян.
Цей Закон гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання через надання трудових і соціальних пенсій. Соціальна захищеність пенсіонерів гарантується встановленням пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, а також завдяки регулярному переглядові їх розмірів відповідно до змін соціально-економічної ситуації в країні.
Виплата пенсій здійснюється з Пенсійного фонду України за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами та організаціями на заходи соціального страхування, страхових внесків громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність, обов'язкових страхових внесків громадян, а також коштів Державного бюджету України. Наявність цього фонду є гарантією матеріального забезпечення всіх непрацездатних громадян України за рахунок суспільства.
bigmir)net TOP 100