Реклама на сайте Связаться с нами

В. В. Копєйчиков

Правознавство

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2003

На главную
Правознавство. Копєйчиков В. В.
14.1. Правові основи інвестиційної діяльності
Правові основи інвестиційної діяльності в Україні визначаються Конституцією України, Законами України "Про інвестиційну діяльність" від 8 вересня 1991 р., "Про захист іноземних інвестицій в Україні" від 10 вересня 1991 р.. Декретом Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" від 20 травня 1993 р.. Положенням про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", затвердженим Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. та іншими нормативно-правовими актами. Закон України "Про інвестиційну діяльність" визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, завдяки якій створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути:
кошти, паї, акції та інші цінні папери;
рухоме й нерухоме майно;
інтелектуальні цінності (винаходи, наукові відкриття і т. ін.);
право користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням;
інші цінності.
Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних ідей громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.
Об'єктами інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно. Забороняється інвестування в об'єкти, створення й використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, екологічних та інших норм, установлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб , держави, що охороняються законом.
Суб'єктами (інвесторами та учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України та іноземних держав, а також держави.
Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види та обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників. Він має право на придбання необхідного йому майна у громадян та юридичних осіб за цінами й на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України. Інвестор у випадках і в порядку, встановленому законодавством, зобов'язаний; подати фінансовим органам декларацію про обсяги та джерела здійснюваних ним інвестицій; одержати необхідний дозвіл на капітальне будівництво; одержати висновок експертизи інвестиційних проектів щодо додержання технологічних, санітарно-гігієнічних та архітектурних вимог.
Державне регулювання інвестиційної діяльності криє в собі управління державними інвестиціями, визначення умов інвестиційної діяльності та контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками. Регулювання здійснюється через: систему оподаткування; державні норми та стандарти; антимонопольні та інші заходи.
Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів. Державні органи та їхні службові особи не мають права втручатися в діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності, крім випадків:
якщо продовження інвестиційної діяльності може привести до порушення існуючих норм, прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом; оголошення інвестора банкротом;
стихійного лиха; запровадження надзвичайного стану.
Порядок здійснення захисту іноземних інвестицій регулюється Законом України "Про захист іноземних інвестицій в Україні". Згідно з цим Законом інвестиції, прибутки, законні права та інтереси іноземних інвесторів на території України захищаються її законами. Іноземні інвестори мають дотримуватися законодавства України, не завдавати шкоди її державним, соціальним та економічним інтересам.
Держава не може реквізувати іноземні інвестиції, за винятком стихійного лиха, аварій, епідемій. Рішення про реквізицію інвестицій виносить Кабінет Міністрів України. Компенсація, що сплачується в цих випадках іноземному інвесторові, повинна бути адекватною та ефективною. Іноземним інвесторам гарантується перерахування за кордон їхніх прибутків та інших сум, що отримані на законних підставах, як у гривнях, так і в іноземній валюті. Іноземні інвестори можуть реінвестувати прибутки на території України. Іноземні інвестори сплачують податки, встановлені чинним законодавством України.
Особливості режиму іноземних інвестицій на території України визначаються Декретом Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" ,від 20 травня 1993 р., що складається з преамбули, В розділів (51 стаття):
Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
Розділ 3. Державна реєстрація та контроль за здійсненням іноземних інвестицій.
Розділ 4. Підприємства з іноземними інвестиціями.
Розділ 5. Придбання іноземними інвесторами майна та окремих видів майнових прав.
Розділ 6. Іноземні інвестиції на основі договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності.
Розділ 7. Іноземні інвестиції у спеціальних (вільних) економічних зонах.
Розділ 8. Розгляд спорів.
bigmir)net TOP 100