Реклама на сайте Связаться с нами

О. П. Орлюк

Фінансове право

Навчальний посібник

Київ
Юрінком Інтер
2003

На главную

Зміст

Передмова
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ЛЕКЦІЯ 1 Фінансова діяльність держави
§ 1. Фінанси як економічна і юридична категорія
§ 2. Фінансова діяльність держави
§ 3. Фінансова система України та її складові
ЛЕКЦІЯ 2 Предмет, метод, джерела та система фінансового права
§ 1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання
§ 2. Фінансове право в системі права України
§ 3. Система та джерела фінансового права
§ 4. Фінансове право та наука фінансового права
ЛЕКЦІЯ 3 Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини
§ 1. Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види
§ 2. Фінансові правовідносини: зміст та особливості
§ 3. Суб'єкти фінансового права та фінансових правовідносин
ЛЕКЦІЯ 4 Правові засади фінансової діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
§ 1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави
§ 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності
ЛЕКЦІЯ 5 Правові засади організації фінансового контролю в Україні
§ 1. Суть і значення фінансового контролю
§ 2. Види та методи фінансового контролю
§ 3. Організація та органи проведення фінансового контролю
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ І ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ КОШТІВ
ЛЕКЦІЯ 6 Бюджетне право і бюджетний устрій України
§ 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави
§ 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство
§ 3. Бюджетна система України: принципи побудови
§ 4. Склад доходів та видатків бюджетів
ЛЕКЦІЯ 7 Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування
§ 1. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень
§ 2. Правові засади розподілу доходів і видатків за різними ланками бюджетної системи
§ 3. Правові засади організації міжбюджетних відносин
ЛЕКЦІЯ 8 Бюджетний процес в Україні
§ 1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу
§ 2. Порядок складання проекту бюджету
§ 3. Розгляд та прийняття Державного бюджету України
§ 4. Виконання Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування
§ 5. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України
ЛЕКЦІЯ 9 Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів
§ 1. Поняття та класифікація цільових фондів коштів
§ 2. Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України
§ 3. Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
§ 4. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
§5. Правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів
РОЗДІЛ II ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ
ЛЕКЦІЯ 10 Правові засади регулювання державних доходів. Система державних доходів
Правові засади регулювання державних доходів. Система державних доходів
ЛЕКЦІЯ 11 Правові засади організації податкової системи України
§ 1. Податки: поняття, значення та функції
§ 2. Податкова система України
ЛЕКЦІЯ 12 Податкове право, податкові правовідносини. Джерела податкового права
§ 1. Податкове право. Податкові правовідносини: особливості та види
§ 2. Джерела податкового права. Елементи податкового закону
ЛЕКЦІЯ 13 Правові засади справляння податків з фізичних осіб
§ 1. Прибутковий податок з громадян
§ 2. Податок на промисел
ЛЕКЦІЯ 14 Податки з юридичних осіб
Податки з юридичних осіб
ЛЕКЦІЯ 15 Непрямі податки в податковій системі України
§ 1. Податок на додану вартість
§ 2. Акцизний збір
ЛЕКЦІЯ 16 Змішані податки в податковій системі України
§ 1. Податок з власників транспортних засобів
§ 2. Правові засади справляння плати за землю
§ 3. Місцеві податки і збори
ЛЕКЦІЯ 17 Спрощена система оподаткування
§ 1. Патентування деяких видів підприємницької діяльності. Плата за торговий патент
§ 2. Єдиний податок
§ 3. Фіксований сільськогосподарський податок
ЛЕКЦІЯ 18 Відповідальність за порушення податкового законодавства
§ 1. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення
§ 2. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства
§ 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства
§ 4. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства
ЛЕКЦІЯ 19 Неподаткові доходи в системі державних доходів
Неподаткові доходи в системі державних доходів
§ 1. Митні платежі
§ 2. Ресурсні платежі
§ 3. Рентні платежі
§ 4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
ЛЕКЦІЯ 20 Правові основи державного кредиту
§ 1. Поняття та функції державного кредиту
§ 2. Форми державного кредиту
§ 3. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту
§ 4. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів України
Розділ III ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
ЛЕКЦІЯ 21 Правове регулювання державних видатків та кошторисно-бюджетного фінансування
§ 1. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків
§ 2. Поняття та принципи бюджетного фінансування
ЛЕКЦІЯ 22 Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування
§ 1. Кошторис як індивідуальний фінансова-плановий акт. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування
§ 2. Додержання фінансової дисципліни
ЛЕКЦІЯ 23 Кошторисно-бюджетний режим фінансування
§ 1. Порядок фінансування соціально-культурних заходів
§ 2. Фінансування охорони здоров'я та фізичної культури
§ 3. Порядок фінансування видатків на національну оборону
§ 4. Видатки на утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування
РОЗДІЛ IV ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ЛЕКЦІЯ 24 Банківська система України
§ 1. Поняття банківської системи України та її елементи
§ 2. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду
ЛЕКЦІЯ 25 Правові засади грошового обігу та розрахунків
§ 1. Правове регулювання грошового обігу в Україні
§ 2. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил
§ 3. Правовий режим рахунків, що їх відкривають і обслуговують банківські установи
§ 4. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні
ЛЕКЦІЯ 26 Правові засади валютного регулювання та валютного контролю
§ 1. Поняття валюти та валютних операцій
§ 2. Організація валютного регулювання
§ 3. Валютний контроль
Глосарій