Реклама на сайте Связаться с нами

М. І. Бажанов

Кримінальне право України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2005

На главную

Зміст

Розділ І Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права
Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права
§ 1. Поняття кримінального права
§ 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України
§ 3. Завдання, функції та принципи кримінального права
§ 4. Система кримінального права
§ 5. Кримінальне право і суміжні галузі права
§ 6. Наука кримінального права
Розділ II Кримінальна відповідальність та її підстави
§ 1. Поняття кримінальної відповідальності
Розділ III Закон про кримінальну відповідальність
§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
§ 2. Структура Кримінального кодексу
§ 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
Розділ IV Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
§ 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
§ 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
Розділ V Поняття злочину
§ 1. Поняття злочину та його ознаки
§ 2. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину
§ 3. Відмінність злочину від інших правопорушень
§ 4. Класифікація злочинів
Розділ VI Склад злочину
§ 1. Поняття і значення складу злочину
§ 2. Елементи і ознаки складу злочину
§ 3. Види складу злочинів
§ 4. Кваліфікація злочинів
РОЗДІЛ VII Об'єкт злочину
§1. Поняття об'єкта злочину
§ 2. Предмет злочину
§ 3. Види об'єктів злочинів
Розділ VIII Об'єктивна сторона злочину
§ 1. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину
§ 2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)
§ 3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення
§ 4. Причинний зв'язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками
§ 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину
Розділ IX Суб'єкт злочину
§ 1. Поняття і види суб'єктів злочину
§ 2. Поняття неосудності та її критерії
§ 3. Обмежена осудність
§ 4. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння
Розділ Х Суб'єктивна сторона злочину
§ 1. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину
§ 2. Поняття і значення вини
§ 3. Умисел та його види
§ 4. Необережність та її види
§ 5. Змішана форма вини
§ 6. Мотив і мета злочину
§ 7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності
Розділ XI Стадії злочину
§ 1. Поняття і види стадій злочину
§ 2. Закінчений злочин
§ 3. Незакінчений злочин і його види
§ 4. Готування до злочину
§ 5. Замах на злочин
§ 6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин)
§ 7. Добровільна відмова від вчинення злочину
Розділ XII Співучасть у злочині
§ 1. Поняття і ознаки співучасті
§ 2. Види співучасників
§ 3. Форми співучасті
§ 4. Відповідальність співучасників
§ 5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть
§ 6. Причетність до злочину
Розділ ХIII Повторність, сукупність і рецидив злочинів
§ 1. Вступні зауваження
§ 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
§ 3. Повторність злочинів
§ 4. Сукупність злочинів
§ 5. Рецидив злочинів
Розділ XIV Обставини, що виключають злочинність діяння
§ 1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння
§ 2. Необхідна оборона
§ 3. Затримання особи, яка вчинила злочин
§ 4. Крайня необхідність
§ 5. Фізичний або психічний примус
§ 6. Виконання наказу або розпорядження
§ 7. Діяння, пов'язане з ризиком (виправданий ризик)
§ 8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації
Розділ XV Звільнення від кримінальної відповідальності
§ 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
§ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)
§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)
§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)
§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)
§ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК)
Розділ XVI Поняття і мета покарання
§ 1. Поняття покарання
§ 2. Мета покарання
Розділ ХVIІ Система і види покарань
§ 1. Система покарань
§ 2. Основні покарання
§ 3. Додаткові покарання
§ 4. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові
Розділ ХVIІІ Призначення покарання
§ 1. Принципи призначення покарання
§ 2. Загальні засади призначення покарання
§ 3. Обставини, які пом'якшують і обтяжують покарання
§ 4. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті
§ 5. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом
§ 6. Призначення покарання за сукупністю злочинів
§ 7. Призначення покарання за сукупністю вироків
§ 8. Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення
Розділ ХІХ Звільнення від покарання та його відбування
§ 1. Поняття звільнення від покарання та його види
§ 2. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності
§ 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
§ 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
§ 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
§ 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
§ 7. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким
§ 8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
§ 9. Звільнення від покарання за хворобою
§ 10. Амністія і помилування
Розділ ХХ Судимість
§ 1. Поняття судимості
§ 2. Погашення судимості
§ 3. Зняття судимості.
Розділ ХХІ Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
§ 1. Примусові заходи медичного характеру
§ 2. Примусове лікування
Розділ ХХІІ Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
§ 1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
§ 2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення
§ 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування
§ 4. Погашення і зняття судимості
Розділ ХХІІІ Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав
Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав
§ 1. Кримінальне право Франції та Німеччини
§ 2. Кримінальне право Англії та США
§ 3. Кримінальне право Росії
Розділ ХХІV Школи (основні напрямки) науки кримінального права
Школи (основні напрямки) науки кримінального права
§ 1. Класична школа кримінального права
§ 2. Антропологічна школа кримінального права
§ 3. Соціологічна школа кримінального права