Реклама на сайте Связаться с нами

Теорія держави і права

Опорний конспект

На главную

Зміст

§ 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук.
§ 2. Громадська організація і основи нормативного регулювання в первісному суспільстві.
§ 3. Виникнення (походження) держави.
§ 4. Поняття держави, основні ознаки.
§ 5. Механізм держави і його структура.
§ 6. Характеристика органів законодавчої, виконавчої і судової влади.
§ 7. Форми держави і її структурні частини.
§ 8. Форми правління: поняття, види.
§ 9. Форми державного устрою: поняття, види.
§ 10. Поняття і класифікація політичних режимів.
§ 11. Форма держави Україна.
§ 12. Поняття історичного типу держави.
§ 13. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави.
§ 14. Поняття та види функцій держави.
§ 15. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій держави.
§ 16. Форми і методи здійснення функцій держави.
§ 17. Держава й економіка.
§ 18. Економічна, соціальна і моральна основи правової держави.
§ 19. Поняття та основні принципи правової держави.
§ 20. Держава і суспільство.
§ 21. Виникнення і поняття права.
§ 22. Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.
§ 23. Співвідношення норми права і моралі.
§ 24. Поняття й ознаки правової норми.
§ 25. Структура правових норм.
§ 26. Види правових норм.
§ 27. Поняття джерел права.
§ 28. Правотворчість: поняття, види.
§ 29. Стадії правотворчого процесу.
§ 30. Поняття і види систематизації нормативних актів.
§ 31. Система права і система законодавства. Поняття системи права і її галузеве ділення.
§ 32. Правова система України.
§ 33. Поняття і види тлумачення норм права. Суб'єкти і значення тлумачення норм права.
§ 34. Поняття реалізації норм права, її форми і види.
§ 35. Правозастосування як особливий вид реалізації норм права.
§ 36. Акти застосування норм права.
§ 37. Поняття, ознаки, склад правовідносин.
§ 38. Суб'єкти правовідносин.
§ 39. Юридичний зміст правовідносин.
§ 40. Об'єкти правовідносин.
§ 41. Юридичні факти.
§ 42. Дія нормативних актів.
§ 43. Поняття і види правопорушень, його ознаки.
§ 44. Юридична відповідальність та її види.
§ 45. Юридичний процес: поняття, етапи, види.
§ 46. Поняття законності і її значення.
§ 47. Основні принципи і гарантії законності.
§ 48. Правопорядок і суспільний порядок.
§ 49. Основні шляхи посилення законності і правопорядку в Україні.
§ 50. Конституційні права і свободи громадян України і їх класифікація.
§ 51. Обов'язки людини і громадянина.
§ 52. Правовий статус людини і громадянина.
§ 53. Поняття правової системи.
§ 54. Романо-германська правова система.
§ 55. Англо-саксонська правова система.
§ 56. Мусульманська правова система.
§ 57. Соціалістична правова родина.
§ 58. Правова культура, її види і функції.
§ 59. Поняття, структура, види правосвідомості. Функції правосвідомості.
§ 60. Правове виховання (ПВ): поняття, способи, методи, ефективнiсть.
§ 61. Матеріалістична правова школа.
§ 62. Нормативистська концепція права.
§ 63. Історична школа права.