Реклама на сайте Связаться с нами

А. Г. Кальченко

Основи логістики

Навчальний посібник

Київ
Знання
1999

На главную
Основи логістики. Кальченко А. Г.
6.1. Характеристика товароруху
Існують різні думки щодо вживання терміну «товарорух». Одні працівники маркетингу вважають, що це потік готової продукції до споживача, інші включають у нього такі види діяльності на більш ранніх етапах виробництва, як придбання і переміщення сировини. Дамо зворотні характеристики цих двох концепцій: 1) це вузький погляд на процес розподілу, що зосереджується на потоці готової продукції до споживача і не включає придбання та переміщення сировини; 2) логістика - координація руху та зберігання деталей, сировини і готової продукції для мінімізації загальної їх вартості при фіксованому рівні обслуговування. Остання більш широка концепція включає постачання і збут (мал. 22). Використовуючи термін «товарорух», часто мають на увазі другу концепцію.
Визначення логістики включає 4 істотних елементи: координація, рух, загальна вартість та рівень сервісу. Логістика намагається мінімізувати загальну вартість руху та зберігання товарів, які використовуються та виробляються фірмою. В логістиці багато елементів, що мають власну вартість. Це транспортування, складування, переміщення вантажів у межах виробництва тощо. Часто при зменшенні вартості одного з елементів зростає вартість іншого (мал. 23). Наприклад, при поліпшенні якості складів підвищується вартість зберігання продукції. Витрати на транспортування товару зменшуються при близькому і зручному розташуванні складів до споживачів.
Очевидно, мінімізація загальної вартості при використанні 10 складів дасть чистий прибуток.
Концепція надання послуг споживачеві (customer service concept). Одним з ключових елементів стратегії маркетингу є надання послуг споживачеві. Зрозуміло, що надмірно високий рівень послуг призводить до різкого збільшення їх вартості, водночас мінімальний сервіс може не задовольнити споживача й негативно вплинути на конкурентоспроможність фірми. Тому необхідний компроміс між вартістю та рівнем сервісу. Дослідження показують, що нині вартість сервісу різко зросла. Одна з фірм підрахувала, що для збільшення обсягу постачань з 95 до 100 % потрібно потроїти вартість послуг.
Рішення щодо складування, зберігання і транспортування товарно-матеріальних запасів потребують ретельної координації. Дедалі більше фірм починають створювати постійні комітети, до складу яких входять керівники, відповідальні за різні аспекти діяльності, пов'язані з організацією товароруху. На своїх засіданнях комітет розробляє основні настанови щодо збільшення ефективності системи розподілу в цілому. Деякі фірми засновують у себе посаду віце-президента з товароруху, який підпорядковується переважно віце-президенту з маркетингу або віце-президенту з виробництва, а то й безпосередньо президенту. Фірма координує свою діяльність з організації товароруху та маркетингу так, щоб забезпечити потреби ринку.