Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 1. Види військових судів, порядок їхнього обрання, склад і загальні повноваження
Відповідно до Закону України "Про судоустрій України" (ст. 21) в Україні діють військові суди гарнізонів як місцеві суди, військові суди регіонів і Військово-Морських Сил - як апеляційні суди (ст. 25). У складі Верховного Суду України діє Військова судова колегія (ст. 48). Законодавством визначено, що діяльність військових судів спрямовано на запобігання будь-яким посяганням на безпеку України; підтримання боєздатності й боєготовності Збройних Сил та інших військових формувань; охорону прав і свобод військовослужбовців та інших громадян; охорону прав і законних інтересів військових частин, установ та організацій.
Таким чином, на військові суди покладено завдання здійснювати правосуддя в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, передбачене законодавством України.
Суттєвим фактором, що зумовлює особливість становища військових судів є те, що їх утворюють і діють вони в специфічних умовах Збройних Сил та інших військових формувань. Це пов'язано насамперед з тим, що в організації і функціонуванні Збройних Сил на першому місці стоїть забезпечення безпеки держави, необхідної боєздатності, підтримання військової дисципліни та встановленого порядку несення служби. По-друге, дислокацію військ і флоту не пов'язано з адміністративно-територіальним устроєм, що відповідно впливає на організацію та діяльність військових судів. По-третє, під час визначення підвідомчості справ військовим судам завжди враховуватимуть, чи належать суб'єкти правовідносин до числа військовослужбовців.
Визначення підсудності справ військовослужбовців потрібно здійснювати за процесуальним законодавством. Сьогодні його ще не приведено у відповідність із Законом України "Про судоустрій України".
Ці питання вирішуються так:
- у разі обвинувачення однієї особи або групи осіб у вчиненні злочинів, якщо справа хоч би про один із злочинів підсудна військовому суду, а про інші - загальному суду, справу про всі злочини розглядає військовий суд;
- у разі обвинувачення групи осіб у вчиненні одного або кількох злочинів, що не є військовими злочинами, якщо справа щодо хоч би одного з обвинувачених підсудна загальному суду, справу щодо всіх обвинувачених розглядає загальний суд;
- справи про злочини, вчинені особами, зазначеними вище, в період проходження ними військової служби, розглядають військові суди й у тому разі, якщо на момент розгляду справи вони вже звільнилися з військової служби;
- справи про злочини, вчинені особами до їхнього призову чи вступу на військову службу, розглядають загальні суди.
У порядку цивільного судочинства військовими судами розглядаються такі справи:
а) за спорами, які виникають із адміністративних правовідносин, зокрема скарги на неправомірні дії та рішення посадових осіб і органів військового управління відповідно до гл. 31-А ЩІК;
б) за спорами щодо врегулювання порядку проходження служби військовослужбовцями (здебільшого це стосується звільнень з військової служби й несвоєчасного розрахунку в зв'язку з цим, порушень порядку такого звільнення, неправильного вибору підстав для звільнення тощо);
в) за житловими спорами щодо, зокрема, питань виселення з гуртожитків і будинків державного житлового фонду;
г) інші (виплата грошового забезпечення, відшкодування моральної шкоди тощо).
Згідно зі статистичними даними, якщо в 1997 році військовими судами України було розглянуто з постановленням рішення лише 620 цивільних справ, то в 1998 і 1999 роках їхня кількість уже перевищувала 5 тис., а всього за ці роки розглянуто 11169 таких справ. У 2003 році військовими судами закінчено провадження 15366 цивільних справ.