Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 5. Особливості статусу суддів військових судів
Статус суддів військових судів визначено Конституцією України, Законом України "Про статус суддів" та ін.
Перше призначення на посаду військового судді, як зазначено в ст. 128 Конституції, строком на п'ять років здійснює Президент України. Всіх інших суддів обирає Верховна Рада України безстрокове.
Суддями військових судів можуть бути громадяни України, які відповідають вимогам ст. 7 Закону України "Про статус суддів", перебувають на військовій службі та мають військове звання офіцерського складу.
Кількість суддів у військових судах встановлює Президент України за поданням Голови Верховного Суду або Міністра юстиції.
Закон України "Про статус суддів" закріплює право суддів військових судів на відставку. За звільнення з військової служби та виходу у відставку судді військових судів за їхнім вибором мають право на одержання щомісячного довічного утримання та інших пільг або на одержання пенсії, встановленої законодавством для військовослужбовців. Суддю військового суду не може бути звільнено з військової служби; винятком є такі випадки: за власним бажанням, за станом здоров'я, а також у разі досягнення шістдесятип'ятирічного віку.
Особливість статусу військових суддів відповідно до ст. 63 Закону України "Про судоустрій України" полягає в тому, що судді військових судів перебувають на військовій службі й входять до штатної чисельності Збройних Сил України. Президент України за поданням Голови Верховного Суду України, якщо інше не встановлено законом, присвоює їм військові звання. Строки та порядок присвоєння військових звань, порядок звільнення з військової Служби суддів визначено законом. Військового суддю, крім здійснення правосуддя, не можна залучати до виконання інших обов'язків військової служби.