Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 3. Голова Конституційного Суду України та його заступники
Очолює Конституційний Суд України та організовує його діяльність Голова Конституційного Суду, якого обирають таємним голосуванням на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України з числа суддів Конституційного Суду не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада Голови стала вакантною.
На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду головує один із заступників Голови. Якщо до списку кандидатур на посаду Голови внесено кандидатуру судді, який є головуючим, то на засіданні головує старший за віком суддя, не внесений до списку кандидатур. Спеціальне пленарне засідання вважають повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів. Відкритим голосуванням затверджують форму бюлетеня для голосування щодо виборів Голови та форму протоколу голосування.
До списку кандидатур на посаду Голови вносять будь-яку кількість кандидатів, які дали згоду балотуватися на посаду Голови. Список затверджують на спеціальному пленарному засіданні відкритим голосуванням і оформляють протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Для організації та проведення виборів Голови обирають комісію в складі трьох суддів з числа тих, які не балотуються на посаду Голови. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. Після проведення таємного голосування комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси, складає протокол голосування, який підписує голова й члени комісії. Протокол голосування оголошують на спеціальному пленарному засіданні й затверджують більшістю голосів від загальної кількості суддів, які беруть участь у засіданні. Обраним на посаду Голови вважають того з кандидатів, за якого проголосувало не менш як десять суддів Конституційного Суду України.
Відповідно до ст. 21 Закону України "Про Конституційний Суд України" до повноважень Голови Конституційного Суду належать:
- організація роботи колегій Конституційного Суду, комісій, секретаріату;
- скликання й проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду;
- розпорядження бюджетними коштами на утримання й забезпечення діяльності Конституційного Суду відповідно до кошторису.
Докладніше повноваження Голови Конституційного Суду визначено в Регламенті Конституційного Суду України. Зокрема, Голова:
- подає на затвердження суддів Конституційного Суду проект кошторису на кожний наступний рік;
- подає на затвердження суддів Конституційного Суду план роботи суду на кожний квартал року;
- скликає чергові засідання Конституційного Суду з організаційних та інших питань діяльності Суду, а також позачергові засідання з власної ініціативи або на вимогу не менше трьох суддів Конституційного Суду;
- видає розпорядження;
- призначає на посади радників і помічників Голови Конституційного Суду України, наукових консультантів і помічників суддів Конституційного Суду за пропозицією суддів, заступників керівника секретаріату, керівників самостійних структурних підрозділів секретаріату та їхніх заступників, керівників інших структурних підрозділів, кандидатури яких погоджують на засіданні Конституційного Суду, та їхніх заступників;
- присвоює ранги державного службовця працівникам секретаріату;
- застосовує до працівників секретаріату заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
- звітує протягом січня кожного року на пленарному засіданні Конституційного Суду про діяльність Суду, а також щоквартально інформує суддів про свою діяльність;
- представляє Конституційний Суд України у відносинах з органами державної влади України та органами інших держав і міжнародних організацій;
- виступає від імені Конституційного Суду з офіційними заявами.
Голова Конституційного Суду України має двох заступників. Вони виконують за дорученням Голови окремі його розпорядження.
За відсутності Голови або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник, старший за віком.
У разі відсутності обох заступників обов'язки Голови виконує найстарший за віком суддя.
Обирають заступників Голови за його пропозицією на один трирічний строк таємним голосуванням.
Голова Конституційного Суду, його заступники мають право достроково звільнитися з посад, які обіймають. Рішення про дострокове звільнення вважають прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини конституційного складу суддів.
Звільнення з посади Голови, заступника Голови не позбавляє їх повноважень судді.