Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 3. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Актами реагування Уповноваженого на порушення положень Конституції та законів України, міжнародних договорів України стосовно прав і свобод людини й громадянина є: конституційне подання Уповноваженого; подання до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) та їхніх посадових і службових осіб.
Конституційне подання Уповноваженого - це акт, поданий до Конституційного Суду України для розв'язання питання про відповідність Конституції України (конституційності) закону чи іншого правового акта Верховної Ради України, акта Президента та Кабінету Міністрів України, правового акта Автономної Республіки Крим; офіційного тлумачення Конституції та законів України.
Подання до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) та їхніх посадових і службових осіб здійснюють для вжиття в місячний строк відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини й громадянина.
Згідно зі ст. 18 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" протягом першого кварталу кожного року Уповноважений подає Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини й громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форми власності) та їхніми посадовими й службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права й свободи людини та громадянина, й про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини й громадянина. У цьому документі Уповноважений повинен проаналізувати найпоширеніші порушення прав і свобод людини й громадянина, відзначити недоліки в діяльності органів державної влади, посадових осіб, навести дані про неправильне тлумачення чи застосування законів, зробити висновки та подати рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини й громадянина, на вдосконалення законодавства щодо прав людини й практики його застосування.
Щорічна доповідь має містити посилання на випадки порушень .прав і свобод людини й громадянина, щодо яких Уповноважений уживав необхідних заходів, на результати перевірок, що відбувалися протягом року.
У разі потреби Уповноважений може представити Верховній Раді спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини й громадянина. За щорічною та спеціальною (спеціальними) доповідями Уповноваженого Верховна Рада приймає постанову.
Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постановою Верховної Ради України публікують у офіційних виданнях Верховної Ради. Для здійснення своїх повноважень Уповноважений з прав людини формує секретаріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка. Структуру секретаріату, розподіл обов'язків та інші питання щодо організації його роботи регулює Положення про секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Призначає на посаду та звільняє працівників секретаріату Уповноважений.
При Уповноваженому для надання консультативної підтримки, проведення наукових досліджень, а також вивчення пропозицій щодо поліпшення захисту прав і свобод людини й громадянина може бути створено консультативну раду (вона може діяти й на громадських засадах) з осіб, які мають досвід роботи в сфері захисту прав і свобод людини й громадянина.
Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених Верховною Радою України.