Реклама на сайте Связаться с нами
Діячі освіти та науки

Алчевська Христина Данилівна

Коротка біографія

На главную
Діячі освіти та науки

Український педагог, освітній діяч


Народилася 16 квітня 1841 р. в м. Борзна Чернігівської області в поміщицькій родині. Вважається засновницею недільних шкіл у Росії.

У 1862 р. в Харкові заснувала жіночу недільну школу, яка проіснувала перші вісім років як нелегальна, домашня. У школі X. Алчевської крім викладання офіційно визначених предметів широко подавалися відомості з української історії, географії, фізики, природознавства, літератури, гігієни. Послідовниця К. Ушинського. Застосовувала в недільній школі розроблений видатним педагогом звуковий метод навчання. Започаткувала метод пояснювального читання і бесіду, широко популяризувала наочне навчання.

X. Алчевська запровадила педагогічні щоденники, куди записувалися спостереження за розвитком психіки учнів.

Ініціатор і автор перших систематичних навчальних програм. У працях «Що читати народові» (1888—1906), «Книга дорослих» (1899—1900), «Передумане і пережите» (1912) викладено прогресивні міркування про організацію недільних шкіл, форми і методи виховання, про роль особистості вчителя.

Школа X. Алчевської перетворилася на своєрідний методичний центр початкової освіти дорослого населення в імперії. У 1889 р. ця школа була представлена на Паризькій виставці, згодом на Антверпенській, Брюссельській, Чиказькій та ін. Усе це свідчило про важливість для людства освіти дорослих. X. Алчевську було обрано віце-президентом Міжнародної ліги освіти.

З ініціативи X. Алчевської в журналі «Русская школа» було відкрито постійну рубрику «Хроніка недільних шкіл» (1897—1907). X. Алчевська — автор низки цінних посібників, брошур і статей з проблем освіти («Програма з усіх предметів для дорослих і малолітніх учнів», «Посібник для дорослих», «Каталог навчальних посібників», «Історія відкриття школи в селі Олексіївці Михайлівської волості» та ін). Корисними для фахівців були статті з методики вивчення драматичних творів, творчості М. Лeрмонтова та ін. Поряд із російською класикою X. Алчевська рекомендувала для вивчення твори українських літераторів. Особливого значення вона надавала вивченню творчості Т. Шевченка.

Друге Харківське повітове училище, попечителем якого стала X. Алчевська, з її ініціативи стало першим навчальним закладом Росії, якому було присвоєно ім'я Т. Шевченка.

Померла 15 серпня 1920 р. у Харкові.