Реклама на сайте Связаться с нами
Короткі біографії українських письменників

Павло Білецький-Носенко

Коротка біографія

На главную
Короткі біографії українських письменників
Твори українських письменників
Творчість українських письменників
Скорочені твори українських письменників

Український письменник, мовознавець і освітній діяч


Народився 27 серпня 1774 р. в м. Прилуки Чернігівської області. Освіту здобув у Петербурзькому дворянському пансіоні, після закінчення якого перебував на військовій службі. У 1798 р. вийшов у відставку, оселився в с. Лапинці поблизу Прилук, займався культурно-просвітницькою роботою. Виступав проти самодержавної політики в галузі освіти дітей, схоластики і формалізму в навчально-виховній роботі, обстоював принципи народності у вихованні.

Написав першу на східноукраїнських землях «Граматику малоросійського язика», хоч у середніх школах на Східній Україні українська мова ще не вивчалася. У квітні 1843 р. рукопис «Граматики» був надісланий міністрові освіти Уварову, проте згубився в архівах і не був надрукований. Свої педагогічні погляди український просвітник розкриває у написаних українською і російською мовами художніх творах: бурлескно-травестійній поемі «Горпинида...» (1871), байках, баладах, казках, зокрема «Гостинець землякам. Казки сліпого бандуриста» (1872). Його перу належать праці «Сказки на малороссийском языке» (1812), «Баллады на малороссийском языке» (1822—1829), «Зиновий Богдан Хмельницкий» (1829), «Лингвистические памятники поверий у малороссиян, их свадебные обряды с народными песнями» (1839—1840). У доробку письменника — цикл поезій, твір «Ївга» (переробка балади німецького письменника Бюргера «Леонора»). Творча спадщина письменника вийшла друком у Києві лише в 1966—1973 pp.

Як мовознавець П. Білецький-Носенко відомий насамперед найбільшим за обсягом словником української мови «Словарь малороссийского или юго-восточнорусского языка», укладеним у першій половит XIX ст. (1838—1843) і опублікованим лише в 1966 р. Словник містив понад 20 тис. слів, перекладених чи пояснених російською мовою. Крім перекладу чи тлумачення слів знаходимо в ньому вказівки на належність їх до певної частини мови та етимологічні довідки і паралелі з інших мов.

Словник української мови П. Білецького-Носенка був найповнішою на той час лексикографічною працею.

Помер 23 червня 1856 р. у Прилуках.