Реклама на сайте Связаться с нами
Короткі біографії українських письменників

Самійло Величко

Коротка біографія

На главную
Короткі біографії українських письменників
Твори українських письменників
Творчість українських письменників
Скорочені твори українських письменників

Український літописець та історіограф


Народився 1670 р. на Полтавщині в козацькій сім'ї. Освіту здобув у Києво-Могилянській колегії. Володів латинською, німецькою, польською мовами. Служив канцеляристом у генерального писаря, потім генерального судді В. Кочубея під час гетьманування І. Мазепи.

У 1708 р. після страти Кочубея С. Величко зазнав переслідувань. Після Полтавської битви він жив у маєтку Кочубеїв Диканьці, а згодом у с. Жуки під Полтавою. За підтримки сина Кочубея він почав писати свій літопис з історії козацької доби України, в якому висвітлено події 1648—1700 pp.

Літопис, очевидно, не завершено. Він складається з 4 томів і поділяється на дві частини. У першій частині «Сказание о войне козацкой з поляками...» описуються події до 1659 р. Джерелами її були козацькі літописи, поема польського поета С. Твардовського «Війна домова», записи польського хроніста С. Окольського, німецького історика С. Пуфендорфа та ін. У ній трапляється чимало домислів, доповнень і запозичень з історії інших народів. Друга частина, яка має назву «Повествования летописная с малороссийских и иных отчасти поведениях собранная и зде описанная», присвячена подіям 1600—1700 та 1720—1723 pp. і написана на підставі власних спостережень автора й документів Генеральної військової канцелярії. Особливо цінною за автентичністю документів є частина літопису, присвячена подіям 1687—1700 pp. Твір написано емоційно, образною тогочасною літературною мовою з використанням народної лексики і фразеології. На жаль, текст літопису до нас дійшов не повністю. Він є видатною пам'яткою української історіографії та літератури другої половини XVII — початку XVIII ст. С. Величкові належить передмова до рукописної «Космографії», створеної невідомим українським автором.

Помер у с. Жуки після 1728 р.