Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з банківської справи

Реєстрація та ліцензування банківської діяльності

Реферат

На главную
Реферати з банківської справи

У зв’язку з тим, що банк є комерційною установою, то участь певних фізичних осіб у його створенні є обмеженою. Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади та управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницької організації, а також займати в підприємницьких товариствах та їх спілках керівні посади і посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю.

Термін «банк» та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані НБУ як банк і мають відповідну ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, затверджених Верховною Радою України.

Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк.

Державна реєстрація банків здійснюється НБУ, для чого уповноважені засновниками банку особи подають такі документи:

1) заяву про реєстрацію банку;

2) установчий договір (крім державного банку);

3) статут банку, який обов’язково має містити інформацію про:

• найменування банку;

• його місцезнаходження;

• організаційно-правову форму;

• види діяльності, які має намір здійснювати банк;

• розмір та порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (документарна або бездокументарна), кількість акцій, що купуються акціонерами;

• структуру управління банком, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття рішень;

• порядок реорганізації та ліквідації банку відповідно до глав 5 та 16 цього Закону;

• порядок внесення змін та доповнень до статуту банку;

• розмір та порядок утворення резервів та інших загальних фондів банку;

• порядок розподілу прибутків та покриття збитків;

• положення про аудиторську перевірку банку;

• положення про органи внутрішнього аудита банку;