Реклама на сайте Связаться с нами
Давня українська література

Перекладна афористична література

Реферат

На главную
Давня українська література

Влучні афористичні вислови, стислі формулювання морального висновку з життєвого досвіду поширювалися в перекладному збірнику під назвою «Пчела», який з'явився у Київській Русі в XII ст. Матеріал «Пчели» поділений на «слова»: «о добродетели и злобе», «о мудрости», «о чистоте и о целомудрии», «о мужестве и о крепости» тощо. Висловлювання наводяться за порядком авторитетності — з Євангелія, Апостола, Біблії, з отців церкви, з творів античних письменників та філософів (Плутарх, Діоген, Сократ, Піфагор, Менандр, Арістотель, Епікур).

Давньоруські автори у своїх творах щедро користувалися матеріалом «Пчели», наводячи з неї афоризми й висловлювання. Згодом «Пчела» поповнювалася висловлюваннями й афоризмами з оригінальних творів давньоруської літератури, наприклад з «Моленія Даниіла Заточника», а також народними прислів'ями. Іноді окремі висловлювання з «Пчели» переходили в фольклор і ставали прислів'ями, тому збірник аж до XX ст. не втрачав своєї виняткової популярності.