Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з курсу «Фінанси»

Фіксований сільськогосподарський податок

Реферат

На главную
Реферати з курсу «Фінанси»

Фіксований податок для сільськогосподарських товаровиробників запроваджено з метою спрощення системи оподаткування в галузі сільського господарства та спрощення механізму сплати сільськогосподарськими товаровиробниками податків.

Фіксований сільськогосподарський податок застосовується замість таких податків:

а) податку на прибуток підприємств (за винятком сплати податку з доходів у вигляді дивідендів, процентів, а також доходів, що отримують нерезиденти з джерел їх походження з України);

б) податку на майно;

в) ринкового збору;

г) плати за спеціальне використання природних ресурсів.

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, у яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства. У разі коли валовий дохід становить менш ніж 50 відсотків загального обсягу реалізації, платник сплачує податки у наступному звітному періоді на загальних підставах.

До платників фіксованого сільськогосподарського податку не належать підприємства, основною діяльністю яких є виробництво або реалізація продукції квітково-декоративного рослинництва, декоративних рослин, диких тварин, птахів, риби, хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина і виноматеріалів (крім виноматеріалів, що реалізуються для подальшої переробки).

Платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують податок тільки у грошовій формі.

Об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь, що є у власності сільськогосподарського товаровиробника і використовується самим власником, та угідь, наданих йому в користування, в тому числі на умовах оренди.

Ставки фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь установлюються у відсотках до їх грошової оцінки, яка проводиться відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики у таких розмірах:

— для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,25 відсотка;

— для багаторічних насаджень — 0,15 відсотка.

Для платників податків, які провадять діяльність у гірських зонах і на поліських територіях, ставки фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь установлюються у відсотках від їх грошової оцінки, яка проводиться відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України у таких розмірах:

— для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,15 відсотка;

— для багаторічних насаджень — 0,05 відсотка.

Перелік платників податку, на яких поширюються вищезазначені ставки, затверджується обласними радами за поданням районних державних адміністрацій виходячи з критеріїв, установлених законодавством України про статус гірських населених пунктів в Україні, та визначених Кабінетом Міністрів України поліських територій.

Індустріалізовані сільськогосподарські підприємства, які спеціалізуються на виробництві та переробці продукції тваринництва, у разі якщо в них у власності та користуванні знаходиться менш як 1000 гектарів сільськогосподарських угідь, сплачують податки, передбачені податковим законодавством, у встановленому порядку.

Платники податку визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених законом, і подають загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на всю площу сільськогосподарських угідь до органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку не пізніше 1 лютого поточного року. В той же строк платник податку окремо по кожній земельній ділянці подає розрахунок до органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки.

У разі коли у звітному періоді відбувається зміна площ сільськогосподарських угідь у зв'язку з набуттям права землевласника або землекористувача, відповідно землевласник чи землекористувач зобов'язаний уточнити суми податкових платежів і протягом місяця подати розрахунки до органів державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки та за місцем знаходження платника податку.

Сплата податку проводиться щомісячно до 20 числа місяця, що настає за звітним, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, в таких розмірах:

— у І кварталі — 10 відсотків;

— у II кварталі — 10 відсотків;

— у III кварталі — 50 відсотків;

— у IV кварталі — 30 відсотків.

Платники податку перераховують фіксований сільськогосподарський податок до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. Органи державної податкової служби здійснюють облік нарахування і сплати фіксованого сільськогосподарського податку за формою і в порядку, затвердженими центральним органом державної податкової служби України. Контроль за своєчасним і повним надходженням фіксованого сільськогосподарського податку здійснюють органи державної податкової служби.