Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з курсу «Фінанси»

Видатки на утримання будинків–інтернатів для престарілих та інвалідів

Реферат

На главную
Реферати з курсу «Фінанси»

Фінансування витрат на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Особливості фінансування цих закладів зумовлені специфікою їхньої фінансово-господарської діяльності. В цих установах престарілі та інваліди перебувають на повному державному забезпеченні: отримують харчування, одяг, взуття та інші предмети першочергової необхідності, користуються медичними та культурно-освітніми послугами.

Ця категорія громадян отримує частину призначеної їм пенсії. Так, одиноким пенсіонерам, які проживають у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, виплачується 25 відсотків від призначеної пенсії, але не менш як 20 відсотків від мінімальної пенсії за віком на місяць. У тому разі, якщо розмір їхньої пенсії перевищує вартість утримання в цих будинках-інтернатах, виплачується сума різниці між пенсією та вартістю утримання, але не менш як 25 відсотків від призначеної пенсії і не менш як 20 відсотків від мінімальної пенсії за віком на місяць.

Якщо у пенсіонера, який проживає в будинку-інтернаті для престарілих та інвалідів, є непрацездатні члени сім'ї, що перебувають на його утриманні, то пенсія виплачується в такому порядку: 25 відсотків, але не менш як 20 відсотків від мінімальної пенсії за віком отримує сам пенсіонер, а інша частина пенсії, але не більш як 50 відсотків від призначеної, виплачується зазначеним членам сім'ї.

Фінансування будинків-інтератів здійснюється у межах сум, затверджених за кошторисами доходів і видатків. Обсяг видатків цих установ залежить від виробничих показників (кількість ліжок, кількість днів функціонування 1 ліжка, зовнішня кубатура будівель і споруд, внутрішня площа приміщень тощо) та норм видатків. Витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу визначаються за штатним розписом, типовими штатами і ставками заробітної плати, які встановлюються у тарифікаційному списку. Витрати за іншими категоріями видатків (на медикаменти та перев'язувальні засоби, продукти харчування, придбання обладнання та інвентарю, придбання м'якого інвентарю та обмундирування, інших матеріалів і предметів, оплату послуг з утримання будинків-інтернатів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо) визначаються в такому ж порядку, як і за установами охорони здоров'я.

У будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів можуть створюватися і функціонувати підсобні господарства та майстерні, доходи яких використовуватимуться на поліпшення культурно-побугових умов пенсіонерів. На фінансування будинків-інтернатів можуть спрямовуватися інші позабюджетні кошти, добровільні пожертвування підприємств, організацій і установ різних форм власності, громадян, кошти благодійних фондіїз тощо.

Організація навчання та працевлаштування інвалідів може здійснюватися через систему професійно-технічних шкіл-інтернатів, куди зараховуються інваліди І і II груп, які після закінчення навчання здатні працювати за обраною спеціальністю.

Обсяг видатків на професійно-технічні школи-інтернати визначається із середньорічної кількості ліжок і включає витрати на навчання, медичне обслуговування, харчування та інші.

Витрати на капітальні вкладення для будівництва і реконструкції будинків-інтернатів плануються і фінансуються на основі відповідної проектно-кошторисної документації у порядку, встановленому для планування і фінансування державних капітальних вкладень.