Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з історії України

Енеолітичні племена на сучасній території західних областей України

Реферат

На главную
Реферати з історії України

Історія енеолітичних племен на території сучасних західних областей України, зокрема тих, які належать до середньотрипільського періоду, поки що досліджена недостатньо. Ті досить фрагментарні дані, які на сьогодні є в розпорядженні науки, дають підставу твердити, що в Прикарпатті та Закарпатті в середньотрипільський час проживало кілька груп енеолітичних племен, які за характером своєї культури були тісно пов'язані зі спорідненими племенами, що населяли територію сучасних Польщі, Словаччини та Угорщини.

На північний захід від території поширення середньотрипільських племен, у Верхньому Подністров'ї та на Волині, відомі поселення та поховання так званої культури пізньострічкової розписної кераміки, яка різко відрізнялася від середньотрипільської. Вони належали осілим енеолітичним племенам, які проживали в невеликих, але довгочасних поселеннях з землянковими житлами. Ці племена займалися землеробством та скотарством. На деяких поселеннях виявлено рови з ямками від стовпів, які, на думку деяких дослідників, являли собою залишки загонів для худоби.

Виробничий та побутовий інвентар цих племен як асортиментом, так і технікою виготовлення мало чим відрізнявся від середньотрипільського, але форма й орнаментація глиняного посуду були інші. Енеолітичні племена Прикарпаття та Волині, на відміну від трипільців, розписували свій посуд лише білою фарбою. Значно простішою була і сама система розписного орнаментування. Прикарпатські племена знали глиняну пластику, правда, дещо відмінну від трипільської. У побуті та господарстві були поширені металеві вироби. Близькі за характером господарської діяльності та побуту до трипільців племена Прикарпаття (Верхнього Подністров'я) та Волині підтримували тісні стосунки з сусідніми трипільськими племенами.

У середньотрипільський час на Закарпатті відомі периферійні пам'ятки так званої тисаполгарської культури, поширеної в основному на сучасній території Угорщини. Тисаполгарські племена виготовляли оригінальний, відмінний від кераміки інших енеолітичних племен сучасної території України, посуд, зокрема посудини чотирикутної (яка рідко зустрічається) форми. На поселеннях тисаполгарської культури знайдено численні глиняні прясельця, кам'яні та крем'яні вироби, а також знаряддя праці з міді та прикраси з міді й золота.