Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з історії України

Племена культури Ноа

Реферат

На главную
Реферати з історії України

У пізню пору бронзового віку (XIII—XI ст. до н. е.) на захід від Дністра жили племена культури Ноа, пов'язані з фракійським світом. Регіон їх розселення охоплював сучасну територію Північно-Східної Трансільванії, Прутської Румунії, лісостепову частину Молдови, а в межах України — Правобережжя Середнього Подністров'я.

Це були осілі племена, які проживали на неукріплених поселеннях, у наземних каркасних житлах. Поруч з житлами розміщалися господарські споруди. На поселенні в с. Острівцях Івано-Франківської області відкрито значний виробничий комплекс з печей-горен, де знайдено багато ливарних форм для відливання бронзових знарядь праці, зброї та прикрас.

Населення займалося землеробством та скотарством. Із землеробством пов'язані численні знахідки крем'яних і особливо бронзових серпів. Саме розвитком землеробства викликане місцеве виготовлення бронзових серпів з загостреним вістрям. Поряд із землеробством племена культури Ноа займалися скотарством — розводили велику та дрібну рогату худобу, коней і свиней. З скотарством пов'язані різні домашні виробництва, зокрема обробка шкіри. Певне місце у господарстві займала місцева металообробка. Виготовлялися серпи, різного типу шпильки, дзеркала, олов'яне намисто. Частина виробів (серпи, орнаментовані браслети) потрапляла сюди також з карпато-дунайського ареалу, а тесла, кельти, лавролисті наконечники списів — з Північного Причорномор'я. Племена культури Ноа, займаючи проміжне становище між двома великими культурними районами Східної і Центральної Європи, мали широкі міжплемінні зв'язки не тільки з близькими племенами Трансільванії та Закарпаття, а й з більш віддаленими, про що свідчать бронзові вироби центральноєвропейського походження.

Племена культури Ноа перебували у тісних господарсько-культурних стосунках з племенами пізньобронзової доби Північного Причорномор'я. Просування племен фракійського гальштату з півдня обумовило новий етап культурного розвитку місцевого населення, його більш тісний контакт з племенами Низового Подунав'я.