Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з історії України

Землеробські племена Скіфії

Реферат

На главную
Реферати з історії України

Основним землеробським населенням Скіфії були племена, які проживали в лісостеповій зоні Середнього Подніпров'я. В їх складі виділяються два великих етнокультурних масиви. До першого з них належать племена, які жили на захід від Дніпра, між Дніпром і Дністром (скіфи-орачі), та етнічно і культурно з ними пов'язане племінне угруповання середньої течії Ворскли. І ті й інші племена являли собою аборигенне населення, що походило від носіїв чорноліської культури. За етносом вони, найвірогідніше, були стародавніми слов'янами. Другу велику групу становлять племена, що жили в Лівобережному Лісостепу, на Нижньому Сеймі, в середній і верхній течії рік Сули, Псла, Сіверського Дінця (можливо, скіфи-землероби). На відміну від жителів Правобережжя, ці племена були прийшлими. Вони з'явилися на Лівобережжі у VI ст. до н. е. і принесли з собою розвинутий комплекс ранньоскіфської культури. Своєю мовою вони, напевно, належали до тієї самої гілки іраномовного населення, що й кочові скіфи, являючи собою землеробський народ скіфської культури й етносу. За рівнем соціального розвитку, способом ведення господарства, станом ремесла землеробсько-пастуші племена правобережної і лівобережної частин Лісостепу були близькі між собою. Однак історична доля і процеси розвитку, що відбувалися серед населення Правобережного і Лівобережного Лісостепу, дещо різнилися.