Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з менеджменту

На главную

Зміст

Концептуальні моделі сучасного менеджменту
Організаційний розвиток організації
Психологія особистісних контактів
Суть і роль культури менеджменту в культурі організації
Школа виробничої демократії в менеджменті

Капіталістичні організації
Сутність, види і процес контролювання в менеджменті
Принципи управлінського планування
Соціальне прогнозування в менеджменті
Необхідність і сутність влади в менеджменті

Розпорядчі методи менеджменту
Сутність і класифікація рішень у менеджменті
Системи контролювання в менеджменті
Добір і розстановка працівників
Проектування операційних систем у сфері виробництва товарів

Мета, завдання та стадії менеджменту
Планування організаційних змін
Арсенал мотиваційних засобів менеджера
Чинники менеджерської діяльності в сучасних умовах України
Загальносистемні та часткові показники оцінки рівня культури менеджменту

Внутрішнє середовище організації
Сучасна парадигма менеджменту
Школа наукового управління в менеджменті
Носії, операції та процедури оброблення інформації у процесі менеджменту
Типи керівників

Робоче місце працівника менеджменту організації та вимоги до нього
Сутність управління продуктивністю організацій
Еволюція управління суспільним виробництвом
Японська модель менеджменту
Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби

Сутність, значення і класифікація цілей менеджменту
Соціальне нормування в менеджменті
Сутність та етапи організації праці в менеджменті
Встановлення заробітної плати і пільг
Школа руху за гуманні стосунки в менеджменті