Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з менеджменту

Комунікації, прийняття рішень і оперативне керівництво продуктивністю організацій

Реферат

На главную
Реферати з менеджменту

Управління продуктивністю можливе за чітко налагодженої системи комунікацій в організації. Оперативне передавання інформації сприяє координації дій осіб і підрозділів. У процесі управління організацією циркулюють величезні потоки інформації, з яких складно виокремити необхідні дані. Тому важливою складовою управління продуктивністю організації є поліпшення продуктивності комунікативних систем. З іншого боку, продуктивність комунікативних систем є наслідком загальної продуктивності організації.

Наступним напрямом підвищення продуктивності організації є підвищення продуктивності процесу прийняття рішень. Цього можна досягти, використовуючи сучасні інформаційні технології. Якісна (релевантна), точна і своєчасна інформація є умовою прийняття якісних управлінських рішень.

Забезпечення стабільної продуктивності вимагає участі в цьому процесі керівників усіх рівнів.

Роль вищого керівництва полягає в орієнтації та впливі на загальну продуктивність організації. Воно визначає місію організації, перспективні цілі, політику, напрями капіталовкладень. Вищі керівники безпосередньо взаємодіють із найважливішими силами зовнішнього середовища. Без участі вищого керівництва організація не зможе реалізувати свій продуктивний потенціал.

Керівники середнього рівня забезпечують більшу частину інформації, на підставі якої вище керівництво приймає свої рішення. Вони доносять до працівників та інтерпретують рішення вищого керівництва. Керівники середнього рівня безпосередньо взаємодіють із споживачами й постачальниками, визначають цілі діяльності підрозділів, контролюють систему винагород працівників. Розвиток продуктивності керівників середнього рівня забезпечує ефективна координація всіх великомасштабних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності організації.

Керівники низового рівня безпосередньо взаємодіють з робітниками, тобто є першою ланкою у передаванні знизу догори ідей щодо підвищення продуктивності. Вони реалізують ідеї щодо зростання продуктивності, які зароджуються на вищому й середньому рівнях організації.

Досягти зростання продуктивності організації можна лише за умови залучення до цього процесу всіх працівників — від вищого керівництва до робітників, забезпечивши комунікації між ними.