Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з менеджменту

Сутність якості трудового життя

Реферат

На главную
Реферати з менеджменту

Оздоровлення і розвиток економіки є обов'язковою передумовою вдосконалення громадянського суспільства, в якому люди бачать перспективу для реалізації власної ініціативи та підприємницької діяльності, створюють і примножують національне багатство, задовольняючи власні потреби, дбаючи про соціально незахищених співгромадян та майбутні покоління, вдосконалюючи механізм економічних відносин у суспільстві. Це можливо за умови дотримання стандартів якості трудового життя.

Якість трудового життя — принципово нове поняття для вітчизняної науки і практики менеджменту. За змістом це синтетичне поняття, а його реальне відображення — гідне матеріальне існування працівника, поєднане з соціальним визнанням його трудового внеску в суспільне виробництво.

Якість трудового життя — ступінь, до якого працівники виробничо-господарської організації можуть задовольняти свої матеріальні і соціальні особисті потреби під час праці та після закінчення активної трудової діяльності.

Параметрами, що характеризують якість трудового життя, є стан розвитку людського потенціалу в суспільстві, стан ринку праці, рівень грошових доходів та платоспроможності населення, умови праці, стан соціально-трудових відносин, соціального забезпечення.

У країнах з розвинутою ринковою економікою більшість названих стандартів якості трудового життя забезпечує співпраця тріади сил: підприємницьких організацій, держави, профспілок. Основна роль у встановленні цих стандартів належить профспілкам, а у їх забезпеченні — підприємницьким організаціям. Роль держави зводиться до нормативно-правового регулювання відносин, які виникають у процесі встановлення й виконання стандартів якості життя, та у здійсненні відповідних заходів загальнонаціонального характеру, які не під силу окремим організаціям чи галузям економіки.

Особливістю національної економіки України є те, що в перехідний період якість трудового життя наших громадян більшою мірою, ніж у розвинутих країнах, забезпечує держава. Помітне також зростання ролі й значення підприємницьких організацій у цьому процесі. На жаль, практично відсутній вплив профспілок на якість трудового життя через їх роздробленість та відсутність досвіду і важелів впливу на працедавців.