Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з менеджменту

Сутність і види кооперації праці в менеджменті

Реферат

На главную
Реферати з менеджменту

Поділ праці ґрунтується на конкретизації й локалізації виконання окремих робіт і завдань управлінськими працівниками, їх виконання вимагає співпраці — кооперації робіт, спільних зусиль усіх управлінців (керівників, фахівців, інших працівників) для досягнення цілей організації.

Кооперація (лат. cooperatio — співробітництво) праці у менеджменті — об'єднання різних видів праці для виконання спільних завдань.

У менеджменті застосовують паралельну й послідовну, постійну та епізодичну кооперацію праці.

Паралельна кооперація праці. Застосовують її за одночасного виконання двох або більше видів робіт, завершення яких обумовлено єдиним терміном. Наприклад, підготовка бухгалтерської й статистичної звітності.

Послідовна кооперація праці. Передбачає початок наступного виду робіт лише після завершення попереднього. За таким принципом складають статистичну звітність на основі даних первинного бухгалтерського обліку.

Постійна кооперація праці. Використовують з метою об'єднання суміжних (взаємозалежних) відділів та виконавців (наприклад, працівників відділу збуту і юридичного — у процесі контролювання виконання угод, контрактів).

Епізодична кооперація праці. Виникає у разі виробничої необхідності або на підставі спеціального розпорядження лінійного керівника організації.

Основою кооперації праці в менеджменті є чітко продумана технологія процесу управління — послідовність процедур виконання окремих видів робіт і їх сукупностей.