Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з соціології

Програма соціологічного дослідження та бланк інтерв'ю на тему: "Молодь і політика"

Реферат

На главную
Реферати з соціології

Методологічний розділ

1. Мета дослідження:

1. З'ясування позиції молоді;

2. Її відношення до сучасної політичної ситуації ;

3. Бачення свого місця в цій ситуації.

2. Завдання дослідження:

1. Аналіз політичної свідомості та діяльності молоді;

2. Виявлення характеру її політичних інтересів і відповідних політичних відносин;

3. Місце молоді в політичному житті суспільства;

4. Участь в політичних партіях та рухах;

5. Оцінка соціальної політики.

3. Об’єкт дослідження:

1. Молоді люди від 20 до 35 років з середньою та вищою освітою, що проживають в сільській місцевості та в місті.

4. Предмет дослідження:

1. Відношення молоді до політичної ситуації;

2. Її бачення соціального механізму влади;

3. Місце об’єкта дослідження в політиці.

5. Гіпотеза:

1. Молоді люди негативно оцінюють політичну ситуацію;

2. Покращення вбачають у зміні політичної влади;

3. Погіршення матеріального становища пов'язують з відсутністю достатніх робочих місць;

4. При їх участі в керівництві державою провели б ряд ефективних реформ;

5. Молодь не визначила свого місця в складних політичних процесах, хоча в цілому підтримує зміни, які настали;

6. Більшість займає пасивну, очікувальну позицію.

Бланк інтерв'ю на тему: "Молодь і політика"

1. Вік опитуваного.

2. Місце проживання.

3. Ваше ставлення до політичної ситуації.

4. Бачення справжнього політика.

5. Відношення до депутатського корпусу.

6. Щоб ви змінили, коли б були при владі?

7. Які якості повинен мати політик?

8. Як боротися, на вашу думку, з корупцією чиновників?

9. Молодь в керівництві державою.

10. Особисті сподівання та прагнення молодої людини та складності з їх реалізацією.

11. Соціальне та політичне самовизначення.

12. Оцінка можливостей вибору життєвого шляху, підвищення власної відповідальності.

13. Вплив регіональних та національних (етнічних)відмінностей на життєве самовизначення опитуваного.

14. Оцінка свого суспільного становища із загальноцивілізованих позицій; порівняти із становищем ровесників в інших країнах.

15. Підтримка політичних партій з ідейних позицій.

16. Участь в політичних партіях.

17. Чи відчувається вплив молоді на діяльність управлінських структур?

18. Відношення молоді до офіційних органів управління, де дуже мало їх ровесників.

19. Інтерес до суто молодіжних угруповань, де немає бюрократично заформалізованих форм роботи.

Література

1. Барвінський А. О. Соціологія. Курс лекцій для студентів вузів. — К.: ЦНЛ, 2005. — 328 с.

2. Соціологія: Підручник для студ. вузів. / За ред. В. Г. Городяненка. — К.: ВЦ "Академія", 2003. — 560 с.

3. Примуш М. В. Загальна соціологія: Навч. посіб. — К.: "Професіонал", 2004. — 592 с.

4. Юрій М. Ф. Соціологія: Підручник. — К.: Кондор, 2007. — 288 с.

5. Лукашевич М. П. Соціологія: Загальний курс: Підручник: 2-ге вид. — К.: Каравела, 2006. — 408 с.

6. Соціологія: Підручник. / За ред. В. М. Пічі. — 4-те вид., випр. Львів: "Магнолія 2006", 2008. — 278 с.

7. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посіб. — Вид. 2-ге, перероб. і доп., К.: КНЕУ, 2002. — 472 с.

8. Сірий Є. В. Соціологія: Заг. теорія, історія розвитку, соціальні та галузеві теорії. / Навч. посіб. — К.: Атіка, 2004. — 480 с.