Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з митної справи

Збереження товарів та транспортних засобів
на складах митних органів

Контрольна робота

На главную
Реферати з митної справи

Зміст

1. Організація роботи митного складу
2. Товари й транспортні засоби, що зберігаються на складі митного органу
3. Строки зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу
4. Поміщення товарів і транспортних засобів на складах митного органу
5. Операції, які можуть здійснюватися підприємствами з товарами, що зберігаються на складах митних органів
6. Випуск товарів зі складу митного органу
Список використаної літератури

1. Організація роботи митного складу

Як склади митних органів можуть використовуватися визначені митним органом приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, що належать митним органам й спеціально обладнані для зберігання товарів і транспортних засобів.

Робота складу митного органу повинна бути організована таким чином, щоб увезення на склад і вивезення зі складу товарів здійснювалися відповідно до вимог митного законодавства, а порядок зберігання товарів гарантував їх постійне перебування під митним контролем та унеможливлював надходження (вилучення) товарів поза митним контролем.

Строк зберігання товарів і транспортних засобів під митним контролем на складі митного органу обчислюється з дати їх фактичного передання на зберігання, тобто з дати оформлення первинного документа (уніфікованої митної квитанції форми МД-1; акта про прийняття-передання; опису предметів) про прийняття товарів на зберігання.

У разі неналежного зберігання товарів на складі митного органу начальник митного органу несе відповідальність, установлену законодавством України.

Приміщення складу митного органу (крім критих і відкритих майданчиків) повинні відповідати певним вимогам: бути ізольованими від інших службових і допоміжних приміщень, доступ на склад митного органу особам, які не забезпечують його роботи, забороняється, мати огороджувальні конструкції, що забезпечують належне зберігання, а також міцні стіни, перегородки, перекриття підлоги й стелі.

Віконні отвори між рамами або з внутрішнього боку приміщення, а також місця проходження теплопроводів, димоходів, вентиляційних каналів та інші місця, доступні для проникнення на склад ззовні, обов'язково повинні мати металеві грати.

Приміщення повинні замикатися на двоє дверей:

— зовнішні, що відкриваються назовні, мають зсередини оглядове вічко, замикаються на два внутрішні врізні замки;

— внутрішні, що відкриваються всередину, виготовлені у вигляді ґрат і замикаються на навісний замок.

Зовнішні двері повинні навішуватися щільно, без щілин на внутрішні завіси й обладнуватися металевими накладками завширшки 40—60 мм за всією шириною дверей. Накладки повинні замикатися на навісні замки.

Якщо двері складу виходять у приміщення, у якому встановлено постійну зону митного контролю, то зовнішні двері складу металевими накладками можуть не обладнуватися.

Двері складу митного органу повинні бути забезпечені пристроєм для опечатування їх особистою металевою печаткою завідуючого складом.

Приміщення повинні бути укомплектованими необхідною кількістю вогнегасників.

Приміщення складу митного органу обладнуються охоронною та протипожежною сигналізаціями з урахуванням таких вимог:

— Першим рубежем охоронної сигналізації захищаються віконні й дверні отвори, люки, вентиляційні канали, теплові введення, тонкостінні перегородки та інші елементи приміщень, доступні для проникнення ззовні, у тому числі й обладнані металевими ґратами.

— Кожне приміщення складу митного органу обладнується другим рубежем охоронної сигналізації за допомогою ультразвукових, оптико-електронних, радіохвильових та інших приладів, які виявляють будь-які переміщення в контрольованому просторі.

— Охоронна та протипожежна сигналізації обов'язково обладнуються звуковим і світловим приладами, які роблять можливим реагування чергового персоналу митного органу, який, у свою чергу, забезпечується засобами радіо- або телефонного зв'язку з підрозділом Міністерства внутрішніх справ України.

— Охоронна й протипожежна сигналізації та освітлення складу монтуються окремо, при чому передбачається електроживлення з незалежних джерел. Проводки усіх видів повинні бути схованими. У виняткових випадках допускається прокладення шлейфів у металевих трубах зсередини приміщення по залізобетонних або бетонних будівельних конструкціях.

— Склади митних органів можуть здаватися під охорону підрозділу Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України.

Територія складу, розташованого поза спорудами митного органу, повинна бути огороджена й обладнана охоронною сигналізацією.

Склад митного органу повинен бути укомплектований необхідною кількістю технічного обладнання, а саме:

— навантажувально-розвантажувальної техніки й транспортних засобів;

— складського устаткування;

— засобів зв'язку;

— оргтехніки;

— меблів;

— засобів обліку та контролю — для складів, призначених для зберігання наливних і насипних товарів.

Наливні й насипні товари зберігаються в ємностях, які дають можливість накладення митного забезпечення.

Товари й транспортні засоби, що потребують спеціальних умов зберігання та спеціального обладнання, не можуть зберігатися на тих складах митних органів, де не можуть бути створені такі умови чи де відсутнє відповідне обладнання.

На складах митного органу товари та транспортні засоби розміщуються окремо.

До товарів і транспортних засобів завідуючий складом прикріплює ярлики з відомостями щодо:

— найменування первинного документа, за яким прийнято товари й транспортні засоби, його номера, дати складання;

— назв товару й транспортного засобу (стисло);

— кількості товару та його ваги.

Для забезпечення надійного зберігання товарів і транспортних засобів начальники митних органів забезпечують функціонування складів митних органів відповідно до вимог Порядку.

2. Товари й транспортні засоби, що зберігаються на складі митного органу

Обов'язковому переданню на склад митного органу підлягають такі товари (крім валютних цінностей):

— не пропущені на митну територію України внаслідок установлених законом заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України й не вивезені за межі митної території України в день їх ввезення;

— що ввозяться громадянами на митну територію України й підлягають обкладенню податками та зборами, якщо останні не сплачено;

— якщо до закінчення строку зберігання на складі тимчасового зберігання не були задекларовані власником або вповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;

— заявлені до митного режиму відмови на користь держави.

Можуть зберігатися на складі митного органу:

— Товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем з моменту пред'явлення митному органу й до випуску відповідно до обраного митного режиму.

— Товари, що вивозяться за межі митної території України та після завершення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення.

— Товари й транспортні засоби, що заявлені до митного режиму транзиту.

— Увезені на митну територію України товари, що перебувають у режимі митного складу.

— Зразки товарів і техніко-технологічна документація, узяті митними органами для проведення експертизи з метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх відповідності опису класифікаційних угруповань Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

— Зразки товарів і документація, одержані митними органами в підприємств-виробників товарів під час проведення верифікації сертифікатів про походження товарів з України.

— Проби та зразки товарів, потрібні для проведення експертизи в справах про порушення митних правил і взяті на підставі постанови про взяття проб та зразків, винесеної посадовою особою митного органу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил.

— Товари й транспортні засоби, вилучені в справах про порушення митних правил, у тому числі такі, що: є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування від митного контролю безпосередніх предметів порушення митних правил; транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України; вилучені в особи, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси.

Збори за перебування товарів під митним контролем та за їх зберігання на складі митного органу справляються за ставками митних зборів.

3. Строки зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу

Товари, які підлягають обов’язковому переданню на склад митного органу і товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, можуть зберігатися на складі митного органу протягом трьох місяців.

Товари, що увезені на митну територію України і перебувають у режимі митного складу можуть зберігатися на складі митного органу протягом таких строків з дати розміщення їх у режим митного складу:

— товари, увезені на митну територію України, — не більше трьох років з дати поміщення їх у цей режим;

— підакцизні товари, увезені на митну територію України, — не більше трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим;

— товари, що вивозяться за межі митної території України, — протягом трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.

Товари, заявлені до митного режиму відмови на користь держави, а також зразки товарів і документація, зберігаються протягом строків, визначених наказом Державної митної служби України.

Товари, що швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари — предмети порушення митних правил, зберігаються на складі митного органу з урахуванням строку їх придатності.

4. Поміщення товарів і транспортних засобів на складах митного органу

Поміщення товарів і транспортних засобів на склад митного органу здійснюється на підставі таких документів:

— Квитанції МД-1, оформленої на ім'я особи, яка має право розпоряджатися товарами (крім товарів, заявлених до митного режиму відмови на користь держави).

— Повідомлення (заяви) власника складу тимчасового зберігання про передання товарів і транспортних засобів на склад митного органу; наявних документів на товари й транспортні засоби; акта про прийняття-передання (довільної форми) — при переданні товарів і транспортних засобів, що зберігаються на складі тимчасового зберігання, власник яких не звернувся до закінчення строку тимчасового зберігання.

Ці документи оформлюються в такому порядку:

— першого робочого дня після закінчення строку тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів власник складу подає начальнику митного органу або його заступнику повідомлення (заяву) про передання товарів на склад митного органу, у якому зазначаються відомості про товари. Копії документів, що супроводжують передання товарів на склад митного органу, залишаються на складі тимчасового зберігання;

— товари передаються посадовою особою складу тимчасового зберігання на склад митного органу в присутності посадової особи (посадових осіб) підрозділу митного оформлення, до обов'язків якої входить контроль за діяльністю складу тимчасового зберігання. При цьому в трьох примірниках складається акт про прийняття-передання товарів, який підписується всіма особами, що брали участь у прийнятті-переданні.

Примірники акта розподіляються таким чином:

— перший передається на склад митного органу;

— другий передається на склад тимчасового зберігання;

— третій зберігається в підрозділі митного оформлення, який здійснює контроль за діяльністю складу тимчасового зберігання.

Переміщення товарів зі складу тимчасового зберігання на склад митного органу здійснюється під контролем посадової особи (посадових осіб) підрозділу митного оформлення, до обов'язків якої входить контроль за діяльністю складу тимчасового зберігання. У разі потреби таке переміщення може здійснюватися із залученням посадових осіб митної варти.

Відповідно до оформленого дозволу митного органу на розміщення товарів у митний режим відмови на користь держави й квитанції МД-1 — при поміщенні товарів, заявлених громадянином до митного режиму відмови на користь держави.

Дозволу митного органу на розміщення товарів у митний режим відмови на користь держави, вантажної митної декларації (далі — ВМД), оформленої в митному режимі відмови на користь держави, і квитанції МД-1 — при поміщенні товарів, що заявляються суб'єктом господарювання до митного режиму відмови на користь держави.

Дозволу митного органу на поміщення товарів і транспортних засобів на склад митного органу, примірника ВМД і квитанції МД-1 — при поміщенні товарів, що вивозяться за межі митної території України та після завершення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення.

При цьому при поміщенні на склад митного органу товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалента 100 євро, і товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України, замість примірника ВМД можуть бути подані товаросупровідні документи з відбитком особистої номерної печатки (далі — ОНП) посадової особи митного органу, що свідчить про завершення митного оформлення та оформлена квитанція МД-1.

Дозволу митного органу на поміщення товарів і транспортних засобів на склад митного органу, примірника ВМД, оформленого відповідно до митного режиму транзиту — при поміщенні товарів і транспортних засобів, що перебувають у митному режимі транзиту.

Дозволу митного органу на поміщення товарів на склад митного органу, примірника ВМД або завіреної копії ВМД — при поміщенні товарів, що перебувають в митному режимі митного складу.

Акта про взяття (надання) проб і зразків, а також квитанції МД-1 — при поміщенні зразків товарів та техніко-технологічної документації, узятих митними органами від суб'єктів господарювання і громадян для проведення експертизи з метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх відповідності опису класифікаційних угруповань УКТЗЕД або одержаних митними органами в підприємств — виробників товарів під час проведення верифікації сертифікатів.

Опису предметів, складеного на підставі первинних процесуальних документів (протоколу про взяття проб і зразків, протоколу про порушення митних правил, протоколу огляду, протоколу обшуку, протоколу виїмки), — при розміщенні:

— проб і зразків, потрібних для проведення експертизи в справах про порушення митних правил і взятих з товарів, що не зберігаються на складі митного органу;

— предметів, вилучених у справах про порушення митних правил.

Опис складається в трьох примірниках. Два примірники разом із зазначеними в них пробами й зразками товарів передаються посадовою особою підрозділу митного оформлення на склад митного органу, третій примірник із підписом завідуючого, що засвідчує прийняття проб і зразків товарів чи товарів та транспортних засобів на склад митного органу, долучається до матеріалів справи про порушення митних правил. Посадова особа митного органу, що склала протокол і опис, несе відповідальність за достовірність записів у них.

Копії експертного висновку із зазначенням у супровідному листі чи у висновку кількості проб і зразків, які не повертаються на склад після проведення експертизи з використанням руйнівних методів, а також акта про прийняття-передання — при поміщенні проб і зразків, що залишилися після проведення експертизи.

Дозвіл митного органу на поміщення товарів і транспортних засобів на склад митного органу надається особі, яка їх поміщує, на підставі:

— заяви на ім'я начальника митного органу з обґрунтуванням потреби такого поміщення;

— документів, відповідно до заявленого митного режиму.

Дозвіл оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено", що накладається на заяві начальником митного органу або його заступником, як правило протягом доби.

У разі прийняття рішення про відмову в поміщенні товарів і транспортних засобів на склад митного органу начальник митного органу або його заступник накладає на заяві резолюцію "Заборонено" із зазначенням причин відмови.

Оригінальний примірник заяви з резолюцією начальника (заступника начальника) митного органу в установленому порядку передається заявникові (уповноваженій ним особі) для подальшого передання на склад митного органу, копія заяви з резолюцією начальника (заступника начальника) митного органу зберігається в загальному відділі митного органу.

Не може бути наданий дозвіл на поміщення на склад митного органу товарів і транспортних засобів, що потребують спеціальних умов зберігання чи спеціального обладнання, якщо на цьому складі не можуть бути створені належні умови чи відсутнє відповідне обладнання.

5. Операції, які можуть здійснюватися підприємствами з товарами, що зберігаються на складах митних органів

Підприємство (суб'єкт господарювання), що зберігає товари на складі митного органу, з дозволу цього митного органу може здійснювати операції, визначені в статтях 63 і 170 Митного кодексу України та під контролем цього органу.

Операції щодо зберігання товарів на складах митного органу здійснюються на підставі заяви власника товару або вповноваженої ним особи й з дозволу начальника митного органу або вповноваженої ним особи.

Заява подається у двох примірниках.

Дозвіл оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено" начальника митного органу або уповноваженої ним особи на обох примірниках заяви. Резолюція завіряється печаткою митного органу.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на проведення операцій начальник митного органу або уповноважена ним особа накладає на обох примірниках заяви резолюцію "Заборонено" із зазначенням причин відмови. Резолюція завіряється печаткою митного органу.

Перший примірник заяви з резолюцією начальника митного органу або уповноваженої ним особи, зберігається в митному органі, другий — видається заявникові (уповноваженому представникові заявника).

6. Випуск товарів зі складу митного органу

Товари, що зберігаються на складі митного органу, можуть бути видані лише після їх митного оформлення.

Товари, що зберігаються на складі митного органу відповідно до статті 171 Митного кодексу України можуть бути видані лише після їх митного оформлення.

Випуск товарів і транспортних засобів зі складу митного органу здійснюється за умови подання документів, що засвідчують особу, повноваження особи.

Крім того, залежно від порядку розміщення та мети випуску товарів і транспортних засобів подаються такі документи:

— другий примірник квитанції МД-1, якщо товари й транспортні засоби помішувалися на склад митного органу зі складанням квитанції МД-1;

— документи (квитанція МД-1, ВМД тощо), що підтверджують оформлення товарів і транспортних засобів у відповідний митний режим;

— постанова про взяття проб і зразків, винесена посадовою особою, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил або кримінальна справа;

— постанова суду про повернення товарів і транспортних засобів власнику; дозвіл митного органу на випуск зі складу митного органу тимчасово (з наступним поверненням) товарів і транспортних засобів, що беруться для проведення експертизи в установлених законодавством випадках.

До документів, за якими випускаються товари й транспортні засоби зі складу митного органу, належать також:

— акт про прийняття-передання;

— акт про взяття проб і зразків товарів;

— протокол про одержання проб і зразків товарів для проведення експертизи в справі про порушення митних правил.

Випуск товарів тимчасово (з наступним поверненням) здійснюється для:

а) взяття проб і зразків товарів при проведенні експертизи в установлених законодавством випадках. Проби й зразки товарів, що зберігаються на складі митного органу, відбираються відповідно до Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками;

б) проведення експертизи товарів і транспортних засобів, вилучених у справах про порушення митних правил, на підставі постанови, винесеної посадовою особою, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил.

Строк, на який товари випускаються зі складу митного органу тимчасово (з наступним поверненням) не може перевищувати одного місяця.

Випуск товарів і транспортних засобів, що переходять у власність держави, для розпорядження ними здійснюється відповідно до Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації.

Список використаної літератури

1. Митний Кодекс України / Урядовий кур’єр. — 2002. — № 148.

2. Закон України "Про митну справу в Україні" / ВВР. — 1991.

3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" / Українська митниця: Довідник. — К.: Лібра, 1993 — 67 с.

4. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. — К.: ЦНЛ, 2005. — 696 с.

5. Дубиніна А. А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. — К.: ВД "Професіонал", 2004. — 360 с.

6. Дубчак В. І. Митна справа: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 310 с.