Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з зовнішньоекономічної діяльності

Особливості діяльності магазинів безмитної торгівлі

Реферат

На главную
Реферати з зовнішньоекономічної діяльності

Магазин безмитної торгівлі це — митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України, перебувають та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Порядок відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1089.

Відповідно до зазначеного Порядку магазин безмитної торгівлі відкривається на підставі дозволу, який суб'єктові підприємницької діяльності — власникові чи орендареві призначеного для магазину приміщення або суб'єктові, що має намір спорудити відповідне приміщення у пункті пропуску на митному кордоні України, в інших зонах митного контролю, визначених митними органами.

Суб'єкт підприємницької діяльності подає митному органу та органу охорони державного кордону, в зоні діяльності яких планується відкрити магазин безмитної торгівлі, заяву про надання дозволу на відкриття магазину за формою, встановленою спільним наказом Держмитслужби та Держкомкордону. До заяви додаються такі документи:

— копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів;

— довідка банку (банків) про розрахунковий та валютний рахунок заявника;

— план пункту пропуску через митний кордон України з позначенням місця, де планується відкрити магазин безмитної торгівлі;

— попередню письмову згоду власника приміщення, розташованого в зоні митного контролю, на укладення договору оренди (у разі, якщо передбачається оренда приміщення);

— план приміщення магазину безмитної торгівлі.

У разі прийняття попереднього рішення про можливість відкриття магазину безмитної торгівлі заявник подає митному органу, в зоні діяльності якого планується відкрити магазин, документи, що підтверджують:

— право власності на приміщення або на користування ним;

— згоду начальника органу охорони державного кордону на відкриття магазину безмитної торгівлі;

— наявність дозволу відповідного органу в разі спорудження магазину;

— відсутність заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів.