Реклама на сайте Связаться с нами

Адміністративне право України

Опорний конспект

На главную
Опорний конспект з курсу "Адміністративне право України"
Загальна характеристика законодавства по охороні порядку і безпеки.
Нормативно-правові акти, що стосуються охорони порядку та безпеки – це, перш за все, закони, що названі відповідно назв державних органів, які забезпечують в Україні охорону порядку і безпеку: Закон України “Про Службу безпеки України”; Закон України “Про міліцію”; Закон України “Про прокуратуру”; Закон України “Про адвокатуру”; Закон України “Про статус суддів”; Закон України “Про нотаріат”. Згідно перелічених Законів України правовою основою діяльності органів, що займаються охороною порядку і безпеки, є : Конституція України; відповідні вищеназвані Закони; інші законодавчі акти України; постанови Верховної Ради України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; Загальна декларація прав людини; міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.
Іншими законодавчими актами України ,якими відповідні державні органи , в першу чергу, керуються в своїй діяльності, є: Кодекс України про адміністративні правопорушення; Кримінальний кодекс України; Кримінально-процесуальний кодекс України; Закон України “Про порядок застосування кримінальних покарань і заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу”; Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”; Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”; Закон України “Про попереднє ув‘язнення”; Закон України “Про дорожній рух”; Закон України “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення правил, норм і стандартів , що стосуються забезпечення дорожнього руху”.
Загальна характеристика митного законодавства.
Митна справа
Порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов'язане з встановленням мит та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики становлять митну справу.
Принципи митного регулювання
Україна самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території. Митне регулювання здійснюється відповідно до Кодексу, законів України та міжнародних договорів України. Україна може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної справи.
Митна територія
Територія України, в тому числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митної справи, становить єдину митну територію.
Митний кордон
Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України співпадає з державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складовою частиною митного кордону України.
Органи державного регулювання митною справою
Регулювання митною справою здійснюють найвищі органи держ. влади та управління України.
Головні напрями митної політики України; структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов митного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими на території України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються Верховною Радою України.
Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України; встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури; координація діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з питань митної справи; проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України здійснюється Кабінетом Міністрів України. Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення в життя державної митної політики, організовує функціонування митної системи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан і розвиток.
Держмитслужба у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положенням по Держмитслужбу.
Держмитслужба у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та укладених Україною міжнародних договорів.
Основними завданнями Держмитслужби є:
1) захист економічних інтересів України, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
2) контроль за додержанням вимог митного законодавства України;
3) використання засобів митного регулювання торговельно-економічних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки, створення сприятливих умов для участі України у міжнародному співробітництві;
4) удосконалення митного контролю, митного оформлення і оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;
5) здійснення за участю Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
6) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України;
7) боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушенню митних правил.
Державну митну службу України очолює Голова, якого призначає Президент України.
Митне законодавство складається з Митного кодексу, відповідних Указів Президента, Постанов КМУ, Наказів Держмитслужби.