Реклама на сайте Связаться с нами

Адміністративне право України

Опорний конспект

На главную

Зміст

Дія адміністративно-правових норм.
Поняття і склад адміністративного правопорушення.
Адміністративний арешт (Ст. 32).
Конституційні права та обов‘язки громадян у сфері виконавчої влади.
Система органів управління наукою та їх повноваження.
Міністерство як центральний орган виконавчої влади.
Система адміністративного права.
Порядок зміни, припинення, скасування актів державного управління

Органи управління митною справою.
Класифікація органів виконавчої влади.
Принципи і суб’єкти адміністративного процесу.
Управління нотаріатом і адвокатурою.
Cлужбова кар’єра i припинення державної служби.
Міністерство закордонних справ, його завдання і функції.
Законодавство про охорону навколишнього природного середовища.
Закон про державну службу.
Органи управління освітою та їх компетенція.
Органи управління у сфері стандартизації, сертифікації і метрології
Відповідальність за порушення законодавства про об'єднання громадян.
Органи управління освітою та їх компетенція.
Методи державного управління
Поняття і принципи державної служби.
Органи управління у сфері охорони природи та їх повноваження.
Органи управління обліком і статистикою, їх структура, повноваження.
Позбавлення спеціальних прав. КпАП.
Органи та посадові особи, правомочні вирішувати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення.
Загальна характеристика законодавства в сфері економіки.
Поняття, види, зміст управлінської діяльності.
Правові та неправові форми державного управління.
Види актів держуправління.
Органи управління соціальним захистом населення і їх повноваження.
Строки притягнення до адміністративної відповідальності.
Органи управління зв’язком.
Строки адміністративного затримання.
Поняття і види засобів забезпечення законності у сфері державного управління.
Види відповідальності державних службовців.

Загальна характеристика законодавства в АПК (агропромкомплекс).
Органи управління промисловістю України.
Поняття і зміст державного управління.
Форми управлінської діяльності
Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Види адміністративних стягнень.
Головне Управління державної служби, його повноваження.
Конфіскація.
Поняття і система принципів державного управління.
Поняття і юридичний захист органів державного управління
Засади адміністративно-правового статусу громадян України.
Державний сан. нагляд.

Предмет адміністративного права.
Система організації управління в області оборони, їх повноваження
Організаційна структура і штати органів управління
Система органів управління в АПК та їх компетенція
Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх

Джерела адміністративного права
Адміністративно-правові відносини, види, особливості
Прокурорський нагляд

Повноваження і форми діяльності місцевих адміністрацій.
Конституція як основне джерело адміністративного права
Державний комітет як орган управління.
Форми і методи судового контролю в управліннях.
Поняття адміністративної відповідальності ( АВ). ЇЇ відмінність від інших видів відповідальності.
Міліція та її підрозділи.
Державний архітектурно-будівельний контроль.
Служба безпеки України
Поняття, структура і види адміністративно-правових норм.

Переконання і примус.
Система органів внутрішніх справ та їх повноважень.

Методи адміністративно-правового регулювання.
Виправні роботи.
Вимоги до правових актів державного управління.
Поняття і види об’єднань громадян.
Загальна характеристика законодавства у сфері науки і освіти.
Кабмін України, його повноваження.
Суб'єкти адміністративного правопорушення.
Пом‘якшуючі і обтяжуючі обставини в адміністративному праві.
Загальна характеристика законодавства у сфері культури.
Види заходів адміністративного примусу.
Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.
Система органів управління транспортом та їх компетенція.
Органи управління у сфері фінансів та кредитування.
Органи виконавчої влади, як різновид державних органів.
Поняття й особливості адміністративного процесу.
Органи управління у сфері юстиції та їх повноваження.

Контроль в управлінні, його суть та види.
Загальна характеристика у сфері юстиції.
Система органів виконавчої влади.
Вилучення речей і документів.
Система принципів держуправління.
Система органів держуправління.
Легалізація і правосуб’єктність об’єднання громадян.
Адміністративна правоздатність і дієздатність.
Форми і функції державного управління.
Стадії адміністративного провадження.
Загальна характеристика законодавства по охороні порядку і безпеки.
Загальна характеристика митного законодавства.