Реклама на сайте Связаться с нами

М. Г. Чумаченко

Економічний аналіз

Навчальний посібник

Київ
КНЕУ
2003

На главную
На сайті розміщений скорочений варіант навчального посібника. Скорочено текст, видалені формули, таблиці, деякі параграфи і т. п.

Зміст

Частина I. Основи теорії економічного аналізу
Розділ 1. Економічний аналіз і обгрунтування управлінських рішень
1.1. Зміст і завдання економічного аналізу
1.2. Природа управлінських рішень
1.3. Процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз
1.4. Управління за відхиленнями та економічний аналіз
1.5. Управлінський облік і економічний аналіз
Розділ 2. Предмет і види економічного аналізу
2.1. Роль економічного аналізу за ринкових відносин
2.2. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу
2.3. Мета й завдання економічного аналізу. Основні його категорії
2.4. Зв"язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами
2.5. Предмет економічного аналізу
2.6. Види й напрямки економічного аналізу
Розділ 3. Метод та прийоми економічного аналізу
3.1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа
3.2. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація
3.3. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження
3.4. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях
3.5. Евристичні прийоми дослідження
3.6. Сутність середніх та відносних величин та їх застосування в економічному аналізі
3.7. Використання в економічному аналізі рядів динаміки
3.8. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності
3.9. Застосування групувань в аналітичних дослідженнях
3.10. Балансовий спосіб
3.11. Прийоми елімінування в економічному аналізі
3.12. Використання в економічному аналізі способів пропорційного ділення, часткової участі та інтегрального способу
Розділ 4. Моделювання господарської діяльності підприємства і використання економіко-математичних методів
4.1. Сутність моделювання господарської діяльності в економічному аналізі і засоби його реалізації
4.2. Використання математичних методів в економічному аналізі
4.3. Інтеграція застосування засобів моделювання та економіко-математичних методів у сучасних інформаційних системах управління виробництвом на підприємстві
Розділ 5. Інформаційна база аналізу та використання персональних комп"ютерів
5.1. Система економічної інформації
5.2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура
5.3. Комп"ютерні технології аналітичних робіт
Розділ 6. Організація та етапи економічного аналізу
6.1. Методичні принципи організації економічного аналізу
6.2. Головні етапи аналітичної роботи та їх характеристика
6.3. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності
6.4. Узагальнення та оформлення результатів аналізу
Частина II. Фінансовий аналіз
Розділ 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
7.1. Значення завдання аналізу і джерела інформації
7.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства
7.4. Аналіз доходів від цінних паперів
7.5. Аналіз резервів збільшення прибутку
7.6. Аналіз розподілу чистого прибутку
7.7. Аналіз рентабельності продукції
7.8. Аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку
Розділ 8. Аналіз фінансового стану підприємства
8.1. Роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки
8.2. Основні напрямки аналізу балансу. Вплив інфляції на валюту балансу
8.3. Аналіз складу майна та джерел його утворення
8.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності за даними П(С)БО №2
8.5. Аналіз фінансової стабільності
8.6. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
8.7. Аналіз оборотності грошових оборотних коштів
8.8. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
8.9. Аналіз використання капіталу