Реклама на сайте Связаться с нами

Цивільне процесуальне право України

Опорний конспект

На главную
Опорний конспект з курсу "Цивільне процесуальне право України"
§ 34. Провадження у справах про відновлення прав на втрачені цінні папери.
Гл.38. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника. Ст.276. Підсудність. Особа, яка втратила цінний папір на пред'явника, виданий державною трудовою ощадною касою про вклад грошових сум або про прийом на зберігання цінностей чи облігацій державних позик або цінних паперів на пред'явника, може просити суд про визнання папера недійсним і про відновлення її прав на втрачений цінний папір. Справу розглядає районний (міський) суд за місцем знаходження установи, що видала цінний папір на пред'явника. Ст.277. Зміст заяви. В заяві до суду про визнання цінного папера недійсним має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові заявника і його місце проживання; 2) обставини, при яких втрачено цінний папір; 3) назву установи, яка видала цінний папір, і характерні ознаки втраченого цінного папера. Ст.278. Ухвала судді до розгляду заяви по суті. Суддя, одержавши заяву, своєю ухвалою постановляє: 1) зробити публікацію про виклик держателя цінного папера до районного (міського) суду; 2) заборонити установі, яка видала цінний папір, провадити видачу вкладу або облігацій по втраченому цінному паперу. Ст.279. Зміст публікації. Публікація про виклик держателя цінного папера повинна містити: 1) прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання заявника; 2) назву і характерні ознаки цінного папера, з приводу якого подано заяву до суду; 3) пропозицію держателю цінного папера, з приводу якого подано заяву до суду, повідомити суд в тримісячний строк про свої права на цінний папір. Публікація робиться коштом заявника у місцевій газеті. Одночасно з публікацією суд надсилає установі, що видала цінний папір, заборону провадити видачу вкладу або облігацій протягом зазначеного строку. Ст.280. Обов'язки держателя цінного папера. Держатель втраченого цінного папера повинен у встановлений строк подати до районного (міського) суду, який постановив ухвалу, разом з оригіналом цінного папера заяву про те, що він є його держателем. Ст.281. Строк пред'явлення позову заявником до держателя цінного папера. Якщо держатель цінного папера подасть заяву до районного (міського) суду, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви про відновлення прав на втрачений цінний папір без розгляду та надає особі, яка заявила про визнання недійсним втраченого цінного папера, строк на пред'явлення позову в загальному порядку до держателя цінного папера про відібрання його. Зазначений строк не може бути більшим двох місяців. Якщо заявник у встановлений судом строк не пред'явить позову до держателя цінного папера, заборона провадити видачу вкладу або облігацій за цим цінним папером втрачає силу, про що районний (міський) суд повідомляє установу, яка видала цінний папір. Ст.282. Призначення справи до розгляду. Якщо протягом тримісячного строку з дня публікації від держателя цінного папера не надійде заяви, зазначеної в статті 280 цього Кодексу, суд призначає справу до розгляду. Про день розгляду справи суд повідомляє як заявника, так і установу, яка видала цінний папір. Ст.283. Вирішення справи. Розглянувши справу, суд постановляє рішення, в якому вказує, що втрачений цінний папір є недійсним. Це рішення є підставою для видачі заявникові вкладу чи цінного папера взамін визнаного недійсним. Ст.284. Права держателя цінного папера на відшкодування збитків. Держатель цінного папера має право стягнути з заявника збитки, заподіяні йому забороною видачі вкладів або облігацій державних позик та інших цінних паперів на пред'явника. Держатель цінного папера, який не заявив вчасно з будь-яких причин про свої права на цінний папір, може подати в той же суд позов до особи, за якою визнано право на одержання вкладу, облігацій державних позик та інших цінних паперів на пред'явника.