Реклама на сайте Связаться с нами

Цивільне процесуальне право України

Опорний конспект

На главную

Зміст

§ 1. Поняття, завдання цивільного процесу. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, система.
§ 2. Джерела цивільного процесуального права.
§ 3. Поняття, значення і класифікація принципів цивільного процесуального права.
§ 4. Принципи диспозитивності і змагальності у цивільному процесі.
§ 5. Підвідомчість цивільних справ судам, їх види та загальні правила.
§ 6. Підсудність справ: поняття, значення і види підсудності.
§ 7. Поняття і мета доказування у цивільному процесі.
§ 8. Поняття і види доказів у цивільному процесі. Джерела засобів доказування.
§ 9. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Обов‘язок доказування.
§ 10. Судові витрати, їх поняття, види і відшкодування.
§ 11. Участь органів прокуратури у цивільному процесі.
§ 12. Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок, установ, підприємств, організацій та окремих громадян, які захищають права інших осіб.
§ 13. Сторони в цивільному процесі. Поняття сторін, їх процесуальні права та обов‘язки.
§ 14. Треті особи, їх види і процесуальні права та обов‘язки.
§ 15. Представництво в цивільному процесі: поняття, види, умови.
§ 16. Пред‘явлення позову. Зустрічний позов. Об‘єднання і роз‘єднання позовів. Зміст і форма позовної заяви.
§ 17. Підготовка цивільної справи до судового розгляду, її процесуальний порядок, строки підготовки.
§ 18. Забезпечення цивільного позову.
§ 19. Судовий розгляд справи та його значення. Безпосередність, усність судового розгляду.
§ 20. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільної справи. Складові частини судового засідання.
§ 21. Заходи, що застосовуються у судовому засіданні до порушників і неповагу до суду.
§ 22. Протокол судового засідання, його складання і зміст. Зауваження на протокол судового засідання.
§ 23. Судове рішення. Законність і обґрунтованість та зміст рішення.
§ 24. Зупинення провадження по справі.
§ 25. Закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду.
§ 26. Характеристика справ про адміністративні правовідносини. Підвідомчість і їх підсудність, учасники судочинства.
§ 27. Справи по скаргах на дії органів і службових осіб у зв‘язку з накладенням адміністративного стягнення.
§ 28. Справи по скаргах на рішення і дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності.
§ 29. Справи за заявами прокурора про визнання незаконним правового акту органу, рішення чи дії службової особи.
§ 30. Справи по скаргах на рішення щодо релігійних організацій.
§ 31. Окреме провадження в цивільному процесі: справи, які розглядаються такому порядку, особи, які беруть участь у справах, особливості розгляду справ.
§ 32. Особливості судового розгляду у справах окремого провадження: про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
§ 33. Особливості судового розгляду справ окремого провадження про усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України, іноземними громадянами.
§ 34. Провадження у справах про відновлення прав на втрачені цінні папери.
§ 35. Касаційне провадження в цивільному процесі: завдання, право і строк оскарження і внесення подання.
§ 36. Підстави для скасування і зміни судового рішення у касаційному порядку.
§ 37. Перегляд у порядку нагляду рішень, ухвал, постанов у цивільній справі, завдання, суб‘єкти опротестування, суди, які розглядають справи.
§ 38. Процесуальний порядок розгляду цивільних справ судами касаційної і наглядової інстанції.
§ 39. Перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду: значення, підстави і процесуальний порядок перегляду.