Реклама на сайте Связаться с нами

Цивільне процесуальне право України

Опорний конспект

На главную
Опорний конспект з курсу "Цивільне процесуальне право України"
§ 39. Перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду: значення, підстави і процесуальний порядок перегляду.
Постанова пленуму ВС “Про перегляд справ у зв‘язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал, постанов суду, які набрали законної сили”. Гл.43 ЦПК. Шляхом перевірки законності рішень: 1) касаційне оскарження (не набрали законної сили); 2) перегляд рішень, які набрали законної сили: перегляд в порядку нагляду і перегляд за нововиявленими обставинами. Ст.243 ЦПК – постанови суду, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті у зв‘язку з нововиявленими обставинами. Це також вид перевірки законності і обґрунтованості судових рішень. Відмінність від касаційної та наглядової форм перегляду полягає у: 1) характері підстав для перегляду; 2) об‘єктах і суб‘єктах перегляду; 3) компетенції суду щодо перегляду; 4) процесуально-правовому становищі осіб, які брали участь у розгляді справи. Підстави для перегляду справ за нововиявленими обставинами: 1) істотні для справи обставини, що не могли бути відомі заявникові; 2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправдивий висновок експерта, завідомо неправдивий переклад, фальшивість доказів або речових доказів, що потягли за собою постановлення незаконного або необґрунтованого рішення; 3) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, злочинні дії сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, або їх представників чи злочинні діяння суддів, вчинені при розгляді даної справи; скасування рішення, вироку, ухвали, постанови суду чи постанови іншого органу, що стали підставою для постановлення даного рішення, ухвали чи постанови. Процедура перегляду справ за нововиявленими обставинами. Для порушення провадження особи, які брали участь у розгляді справи звертаються до відповідного суду з заявою для перегляду або за поданням прокурора. Ст.345 ЦПК така заява подається до суду, який виніс це рішення. Якщо рішення суду переглядалося в касаційному або наглядовому порядку, то ухвали касаційної або наглядової інстанцій, якими змінено рішення суду першої інстанції чи постановлене нове рішення переглядається судом, який змінив або постановив нове рішення. Заяви про перегляд за нововиявленими обставинами подаються на протязі 3 місяців з моменту виявлення обставин, що є підставою для перегляду справи за нововиявленими обставинами (ст.345 ЦПК). Суд розглядає заяву про перегляд за нововиявленими обставинами в судовому засіданні. При її розгляді приймають участь особи, які брали участь у розгляді справи. В разі їх неявки суд розглядає такі заяви в їх відсутності. Суд розглядає заяву і у разі з’ясування достовірності підстав про незаконність і необґрунтованість рішення суду, суд постановляє ухвалу, якою задовольняє заяву чи подання про перегляд рішення. Ця ухвала відміняє рішення суду. Суд розглядає справу за правилами, встановленими процесуальним законом, тобто поновлюється знов провадження по справі. Якщо судом встановлено недостатність підстав для скасування рішення, то суд відхиляє заяву чи подання. Ухвала суду про задоволення заяви чи подання прокурора оскарженню не підлягає. А про відмову в задоволенні заяви чи подання – оскаржується в загальному порядку.