Реклама на сайте Связаться с нами

Трудове право України

Опорний конспект

На главную
Опорний конспект з курсу "Трудове право України"
5. Принципи трудового права України.
Під основними принципами трудового права слід розуміти виражені в правових актах економічні закономірності організації суспільного виробництва і розподілу в формі основних, керівних положень, основних засад правового регулювання трудових відносин, які визначають загальну спрямованість і найбільш істотні риси його змісту.
До принципів трудового права відносяться в загальному вигляді такі:
- принципи що закріплені у вигляді прав і свобод громадян в Конституції України;
- принципи, що закріплені в КЗпП України;
- принципи, що закріплені в інших нормативних актах України та міжнародних договорах.
В конкретизації – це такі принципи:
1) принцип свободи праці
2) рівноправності в галузі праці
3) договірного характеру праці
4) визначеності трудової функції
5) стабільності трудових відносин
6) матеріальної зацікавленості в результатах праці
7) безпеки праці
8) участі трудових колективів і профспілок у вирішенні питань встановлення умов праці та здійснення контролю за додержанням законодавства про працю
9) матеріального забезпечення у разі непрацездатності, настання старості, при хворобі, в зв’язку із материнством.