Реклама на сайте Связаться с нами

Трудове право України

Опорний конспект

На главную

Зміст

1. Трудове право як одна із галузей права України.
2. Предмет і система науки трудового права.
3. Методи трудового права.
4. Функції трудового права.
5. Принципи трудового права України.
6. Джерела трудового права.
7. Локальні норми трудового права.
8. Співвідношення принципів і норм трудового права.
9. Законодавство України про працю.
10. Конституція України як основне джерело трудового права нашої держави.
11. Міжнародні угоди України в сфері регулювання праці як джерело трудового права
12. Кодекс законів про працю України як джерело трудового права нашої держави.
13. Трудові правовідносини та похідні від них правовідносини.
14. Суб’єкти трудових правовідносин.
15. Власник підприємства, установи, організацій як суб’єкт трудового права.
16. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу за законодавством України.
17. Уповноважені власниками підприємств, установ, організацій органи як суб’єкти трудового права.
18. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права.
19. Правовий статус громадянина як суб’єкта трудового права.
20. Роль МОП у розвитку трудового права України.
21. Структура МОП
22. Трудовий договір.
23. Види трудового договору.
24. Форми трудового договору.
25. Контракт як особлива форма трудового договору.
26. Підстави і порядок укладення трудового договору.
27. Підстави припинення трудового договору.
28. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
29. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
30. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників.
31. Розрахунки при звільненні з роботи.
32. Колективний договір.
33. Закон України “Про колективні договори /угоди/”.
34. Укладення колективних договорів /угод/.
35. Вирішення спорів при укладенні колективних договорів /угод/.
36. Робочий час та його правове регулювання.
37. Неповний робочий час.
38. Скорочена тривалість робочого часу.
39. Надурочні роботи.
40. Час відпочинку і його правове регулювання.
41. Поняття і види відпусток.
42. Щорічні відпустки.
43. Щорічна основна оплачувана відпустка.
44. Додаткові відпустки.
45. Обчислення стажу роботи, що дає право на відпустку.
46. Особливості правового регулювання праці жінок.
47. Особливості правового регулювання праці молоді.
48. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
49. Правове регулювання праці неповнолітніх.
50. Органи, які розглядають трудові спори.
51. Розгляд індивідуальних трудових спорів комісією по трудових спорах.
52. Порядок прийняття рішень комісій по трудових спорах.
53. Трудові спори, які підлягають безпосередньому розгляду в районних (міських) судах.
54. Права професійних спілок.
55. Додаткові гарантії для виборних профспілкових працівників, членів рад /правлінь/ підприємств і рад трудових колективів.
56. Випробування при прийнятті на роботу.
57. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників.
58. Повна матеріальна відповідальність працівників.
59. Обмежена матеріальна відповідальність працівників.
60. Охорона праці.
61. Правила про відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.
62. Гарантії і компенсації.
63. Нормування праці.
64. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.