Реклама на сайте Связаться с нами

Трудове право України

Опорний конспект

На главную
Опорний конспект з курсу "Трудове право України"
8. Співвідношення принципів і норм трудового права.
Принципи:
1) принцип свободи праці
2) рівноправності в галузі праці
3) договірного характеру праці
4) визначеності трудової функції
5) стабільності трудових відносин
6) матеріальної зацікавленості в результатах праці
7) безпеки праці
8) участі трудових колективів і профспілок у вирішенні питань встановлення умов праці та здійснення контролю за додержанням законодавства про працю
9) матеріального забезпечення у разі непрацездатності, настання старості, при хворобі, в зв’язку із материнством. Норми трудового права ( по джерелам):
1) Конституція України;
2) КЗпП та інші законодавчі акти, що регулюють трудові відносини. Закони про підприємства в Україні, про державну службу(16/03/1993),про власність (07/02/1191),про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про зайнятість населення, про оплату праці(24/04/1995), про відпустки(15/11/1996), про пенсійне забезпечення(05/11/1991), про охорону праці(1992р.)тощо.
3) Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. КМУ, Мін труда та соціальної політики, Мін освіти тощо
4) Локальні правові норми, тобто норми, створені за безпосередньої участі учасниками трудових відносин ( трудовий, колективний договір)
5) Роз’яснення Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю
6) Міжнародні правові акти про працю Акти Міжнародної Організації Праці, Міжнародний Кодекс Праці
Співвідношення між принципами і нормами трудового права України полягає в зв’язку між принципами побудови трудового права та їхньою конкретної реалізацією, що втілюється в законодавчих та підзаконних нормах. Що тісніше цей зв’язок, кращою можливо вважати й побудовану систему трудового права.