Реклама на сайте Связаться с нами

Трудове право України

Опорний конспект

На главную
Опорний конспект з курсу "Трудове право України"
47. Особливості правового регулювання праці молоді.
8й розділ Кодексу
Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.
Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.
Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років
Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років
Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні
Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників
Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років
Стаття 196. Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві
Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця
Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років
Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб
Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді