Реклама на сайте Связаться с нами

Г. М. Дроздова

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Навчальний посібник

Київ
ЦНЛ
2004

На главную
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Дроздова Г. М.
Вступ
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.
Даний навчальний посібник складається з двох основних розділів і 15 глав.
В першому розділі розглядається зміст понять "зовнішньоекономічна діяльність" і "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", загальні риси і специфіка менеджменту ЗЕД в порівнянні з внутріфірмовим менеджментом, особливості розвитку ЗЕД і її управління в Україні. З'ясовується роль і специфіка державного регулювання ЗЕД, методи і система органів цього регулювання. Аналізуються особливості управління ЗЕД, методи і система органів цього управління ЗЕД на рівні підприємства, планування ЗЕД, організація управління ЗЕД, його маркетингове забезпечення. В тому ж розділі дається загальна характеристика зовнішньоторгових операцій і угод, з'ясовуються етапи їх оформлення, аналізується зовнішньоторгова угода купівлі-продажу як основний спосіб здійснення комерційної операції.
В другому розділі розглядаються різні види зовнішньоекономічних операцій і угод, технологія їх реалізації, особливості договорів по конкретних видах зовнішньоторгових угод. З'ясовуються питання транспортного забезпечення ЗЕД, організації міжнародних перевезень, міжнародних розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
Автор висловлює надію на те, що даний посібник, виданий ДонДАУ, надасть необхідну допомогу студентам в засвоєнні основ управління ЗЕД, спеціалістам зовнішньоекономічної діяльності у вирішенні проблем виходу на зовнішній ринок, оформленні комерційних операцій, організації міжнародної комерційної діяльності.