Реклама на сайте Связаться с нами

Г. М. Дроздова

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Навчальний посібник

Київ
ЦНЛ
2004

На главную

Зміст

Вступ
РОЗДІЛ 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТЬ, РЕГУЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ
Глава 1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства, його суть і особливості
1.1. Зміст понять "зовнішньоекономічна діяльність" і "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
1.2. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності і управління нею в Україні
Глава 2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні держави
2.1. Суть, мета і принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Глава 3. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
3.1. Митно-тарифне регулювання
3.2. Нетарифне регулювання
Глава 4. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні виробничого підприємства
4.1. Планування зовнішньоекономічної діяльності
4.2. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства
4.3. Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Глава 5. Зовнішньоторгові операції: суть, зміст і види
5.1. Зміст понять "зовнішньоторгова операція" і "зовнішньоторгова угода", їх види
5.2. Етапи оформлення типової зовнішньоторгової угоди купівлі - продажу
Глава 6. Вибір та вивчення іноземних партнерів при виході на зовнішні ринки
6.1. Класифікація фірм, діючих на світовому ринку
6.2. Вибір партнерів на світовому ринку
6.3.Вивчення фірм іноземних партнерів
6.4. Організація роботи по збору інформації та вивченню фірм-партнерів
Глава 7. Зовнішньоторговий контракт купівлі-продажу
7.1. Суть і особливості оформлення зовнішньоторгового контракту
7.2. Типовий міжнародний контракт купівлі-продажу товарів
7.3. Структура і зміст зовнішньоторгового контракту купівлі-продажу товарів
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Глава 8. Орендні операції в зовнішньоекономічній діяльності
8.1. Поняття і види міжнародних орендних операцій
8.2. Умови міжнародного орендного договору й обов'язки сторін
8.3. Лізинг. Умови лізингового договору
Глава 9. Компенсаційні операції в зовнішньоекономічній діяльності
9.1. Суть і особливості компенсаційних операцій
9.2. Види міжнародних компенсаційних операцій
Глава 10. Торгово-посередницькі операції на зовнішньому ринку
10.1. Зміст поняття "торгово-посередницькі операції"
10.2. Види торгово-посередницьких операцій
10.3. Договори із зовнішньоторговими посередниками
Глава 11. Операції по міжнародному обміну науково-технічними знаннями
11.1. Зміст поняття "міжнародний обмін науково-технічними знаннями"
11.2. Міжнародні ліцензійні операції
11.3. Основні умови міжнародної ліцензійної угоди
Глава 12. Інжиніринг і франчайзинг в системі зовнішньоторгових операцій
12.1. Зміст поняття "міжнародний інжиніринг"
12.2. Основні умови міжнародних договорів про надання інженерно-технічних послуг
12.3. Зміст поняття "франчайзинг". Франчайзингові угоди
Глава 13. Операції по міжнародному туризму
13.1. Зміст поняття "міжнародний туризм". Туристичні послуги
13.2. Форми і види міжнародного туризму
13.3. Основні умови угод про надання туристичних послуг
Глава 14. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
14.1. Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Транспортні операції
14.2. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту
Глава 15. Міжнародні розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності
15.1.Суть і особливості міжнародних розрахунків
15.2. Основні форми міжнародних розрахунків