Реклама на сайте Связаться с нами

Українські народні думи

На главную
Українські народні думи — жанр української народної поетичної творчості. Виникнення думи відносять приблизно до середини 15 ст. Поява думи була пов'язана з розгортанням героїчної боротьби українського народу проти татарсько-турецьких, а потім польсько-шляхетських загарбників. Українські народні думи відіграли значну роль у боротьбі українського народу за соціальне й національне визволення. Українські народні думи характеризуються відсутністю строф, дієслівним римуванням, імпровізаційністю, їм властиві стала композиція, розгорнутий сюжет, повільна епічна розповідь, постійні епітети тощо. Виконують українські народні думи переважно професійні народні співці — кобзарі чи бандуристи мелодійною декламацією-речитативом, під акомпанемент кобзи, бандури, рідше ліри. Корінням українські народні думи сягають періоду Київської Русі, її героїчного епосу. Українські народні думи тісно пов'язані з іншими жанрами українського фольклору — історичними піснями, голосіннями, казками тощо. Найдавніша згадка про виконання думи належить до 16 ст. Про українські народні думи повідомляє польський історик-хроніст С. Сарницький. Перший запис думи («Козак Голота») — відноситься до кінця 17 ст. Відомо понад 50 сюжетів думи у більш як 300 варіантах. До найдавніших належать українські народні думи про боротьбу українського народу проти татарсько-турецьких загарбників: «Козак Голота», «Самійло Кішка», «Маруся Богуславка», «Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі» та ін. У думах цього циклу народ створив образи колективного героя-борця, захисника рідної землі. До думи періоду визвольної війни 1648—54р.р. належать «Хмельницький та Барабаш», «Перемога корсунська», «Білоцерківський мир і нове повстання проти польської шляхти», «Богдан Хмельницький і Василій Молдавський (Похід в Молдавію)» та ін. У них реалістично змальовано перемоги українського народу над польсько-шляхетськими військами, створено образи запорізьких козаків, оспівано мужність селянсько-козацьких військ, їхніх полководців — Б. Хмельницького, М. Кривоноса, І. Богуна, Д. Нечая та ін. У думах відображено соціальну нерівність, класове розшарування українського суспільства. Поширеними були українські народні думи про класову боротьбу («Козак нетяга Фесько Ганжа Андибер»), на соціально-побутові теми («Козацьке життя» та ін.). Серед виконавців думи — плеяда талановитих кобзарів: О. Вересай, М. Кравченко, А. Шут, П. Носач, Т. Пархоменко, П. Ткаченко, Ф. Кушнерик, І. Кучугура-Кучеренко, Є. Мовчан та багато ін. Інтенсивне записування й видання думи припадає на 19 ст. Українські народні думи вперше опублікував М. Цертелєв («Опыт собрания старинных малороссийских песней». СПБ, 1819). Визначне місце в записуванні, виданні й дослідженні думи посідають М. Максимович, М. Костомаров, І. Срезневський, П. Житецький, I. Франко, М. Лисенко. Ідеї, сюжети, образи, деякі поетичні особливості думи використано в творах К. Рилєєва, М. Гоголя, Т. Шевченка, М. Старицького, М. Рильського, П. Тичини, П. Панча.

Зміст

Козак нетяга
Козак Голота
Смерть Корецького
Отаман Матяш старий
Федір безродний, бездольний
Самарські брати
Смерть козака на Кодині-долині
Плач невольника
Плач невольників
Невольники на каторзі
Маруся Богуславка
Іван Богуславець
Сокіл і соколя
Коваленко
Самійло Кішка
Олексій Попович
Буря на Чорному морі
Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі
Івась Удовиченко, Коновченко
Розмова Дніпра з Дунаєм
Смерть козака бандуриста
Козацьке життя
Проводи козака до війська
Козак нетяга Фесько Ганжа Андибер
Хмельницький та Барабаш
Перемога корсунська
Богдан Хмельницький і Василій Молдавський (Похід в Молдавію)
Іван Богун
Повстання проти польських панів
Білоцерківський мир і нове повстання проти польської шляхти
Дума про смерть Богдана Хмельницького
Вдова Івана Сірка і Сірченки

Словник рідковживаних слів