Реклама на сайте Связаться с нами

М. І. Ославський

Виконавча влада в Україні:
організаційно-правові
засади

Навчальний посібник

Київ
Видавництво "Знання"
2009

На главную
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади. Ославський М. І.

Анотація

У навчальному посібнику викладені основні положення курсу "Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади". Матеріал складається з дев'яти розділів, у яких у вигляді опорного конспекту лекцій подаються теми згідно з навчальною програмою. Кожен розділ містить перелік питань для самоконтролю та список літератури.

Посібник розрахований на студентів та викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться процесами здійснення виконавчої влади в Україні.Рецензенти:Р. А. Калюжний — начальник кафедри теорії держави і права Національного університету внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор;

Є. В. Кубко — президент юридичної фірми "Салком" (м. Київ), доктор юридичних наук, професор;

B. Л. Наумов — провідний науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, кандидат юридичних наук, професор.