Реклама на сайте Связаться с нами

К. С. Солонінко

Міжнародна економіка

Навчальний посібник

Київ
Кондор
2008

На главную
Міжнародна економіка. Солонінко К. С.

Анотація

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей.

Рецензенти:

Філіпенко А.С. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин

Ходаківський Є.І. — доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Державного агроекологічного університету.

Навчальний посібник містить два розділи.

В першому розділі розглядається економіка окремих країн і регіонів світу.

В другому розділі розглядаються основи міжнародних економічних відносин.

Навчальний посібник складений за загальною програмою дисципліни «Міжнародна економіка».