Реклама на сайте Связаться с нами

Н. С. Рязанова

Міжнародні фінанси

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Київ
Видавництво КНЕУ
2001

На главную
Міжнародні фінанси. Рязанова Н.С.

Вступ

Шановний читачу!

Вашій увазі пропонується посібник, який допоможе Вам в ознайомленні із захоплюючим світом міжнародних фінансів, стане у пригоді при вивченні досить складної системи міжнародних фінансових відносин.

Навчальний курс «Міжнародні фінанси» є логічним продовженням таких дисциплін, як: «Фінанси», «Фінансовий ринок», «Фінанси підприємств», «Корпоративні фінанси», «Гроші та кредит», «Банки та банківська справа», «Міжнародна економіка».

Метою вивчення курсу «Міжнародні фінанси» є підготовка фахівців економічного профілю, які б володіли теоретичними основами та практичними навичками фінансового менеджменту і аналізу в галузі міжнародного фінансового ринку, міжнародних інвестицій, оподаткування, міжнародних розрахунків, валютних операцій, складання платіжних і розрахункових балансів.

Дослідження міжнародних фінансів базується на історичному та діалектичному підходах, застосуванні аналізу та синтезу.

В основу викладання курсу покладено теорії, розроблені видатними вітчизняними та зарубіжними вченими в галузі ринкової економіки, валюти та валютних курсів, фінансового ринку, фінансового менеджменту тощо.

Предметом курсу «Міжнародні фінанси» є потоки грошових коштів і пов'язані з ними відносини в галузі міжнародної економіки.

При вивченні деяких тем передбачено застосування комп'ютерної техніки. Так, виконання завдань з аналізу динаміки валютних курсів передбачає розрахунки та побудову графіків і діаграм у програмі EXEL; ділова гра за темою «Міжнародні розрахунки» покликана сприяти набуттю практичних навичок роботи у цій галузі.