Реклама на сайте Связаться с нами

Н. С. Рязанова

Міжнародні фінанси

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Київ
Видавництво КНЕУ
2001

На главную
Анотація

Зміст

Вступ

Тема 1. Що вивчає наука про міжнародні фінанси

Зростання ролі міжнародних грошових відносин в економіці
Предмет науки про міжнародні фінанси
Система міжнародних фінансових відносин
Функції міжнародних фінансів
Розвиток міжнародних фінансів
Міжнародне фінансове право
Міжнародна фінансова політика

Тема 2. Валютні системи

Поняття «валютна система» та «валюта»
Види валютних систем
Елементи валютної системи
Еволюція валютних систем
Золотий монометалізм
Бреттонвудська валютна система
Смітсонівська угода
Ямайська валютна система
Європейська валютна система
Міжнародні розрахункові грошові одиниці (МРГО)
СДР (спеціальні права запозичення)
Екю (Європейська валютна одиниця)
Євро
Інфляція та валютний курс

Тема 3. Світовий фінансовий ринок

Організаційні засади світового фінансового ринку
Діяльність валютних відділів банку
Котирування валют
Валютна позиція
Терміни валютних операцій
Валютні ринки
Операції «спот»
Строкові операції
Форвардні операції
Операції «своп»
Ринок ф'ючерсів
Опціони
Євроринки
Особливості ринку евровалют
Ринок капіталів
Світовий ринок облігацій
Ринок євроакцій
Ринки золота

Тема 4. Вивіз капіталу та міжнародні інвестиції

Еволюція вивозу капіталу
Іноземні інвестиції
Роль приватного та державного секторів у вивозі капіталу (іноземному інвестуванні)
Політика іноземних інвестицій в Україні
Транснаціональні компанії
Кредитні рейтинги
Вільні економічні зони
Роль міжнародних організацій у міжнародній інвестиційній діяльності
Венчурне фінансування
Міжнародні стандарти рахівництва (IAS)

Тема 5. Оподаткування в системі міжнародних відносин

Елементи оподаткування
Види податків
Ввізне та вивізне мито
ГАТТ/COT
Уникнення подвійного оподаткування
Концепція неупередженого міжнародного оподаткування

Тема 6. Міжнародні розрахунки

Організаційні засади міжнародних розрахунків
Платіжні умови зовнішньоекономічних угод
Чеки у міжнародних розрахунках
Векселі у міжнародних розрахунках
Банківський переказ у міжнародних розрахунках
Інкасо у міжнародних розрахунках
Акредитив у міжнародних розрахунках
Система відкритого рахунку в міжнародних розрахунках
Пластикові картки у міжнародних розрахунках

Тема 7. Баланси міжнародних розрахунків

Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків
Види балансів міжнародних розрахунків
Структура платіжного балансу
Класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ
Методи балансування платіжного балансу