Реклама на сайте Связаться с нами

Н. С. Рязанова

Міжнародні фінанси

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Київ
Видавництво КНЕУ
2001

На главную
Міжнародні фінанси. Рязанова Н.С.

Ринок капіталів

Однією із складових світового фінансового ринку є ринок капіталів, на якому формуються попит і пропозиція на середньострокові та довгострокові фінансові активи. На ринку капіталів обертаються цінні папери (акції, облігації, похідні цінні папери (деривативи), векселі, депозитарні розписки) терміном більше одного року. До світового ринку капіталів належать, зокрема, ринок єврооблігацій, ринок євроакцій, ринок євровекселів та євроринки інших фінансових інструментів, які обертаються більше одного року. Ринок євровекселів почав формуватися 1981 року з появою коротко- та довгострокових євровекселів.

Світовий ринок облігацій

На світовому ринку облігацій обертаються два види цінних паперів: іноземні облігації та єврооблігації. Основна відмінність між ними у тому, що перші продаються на певній біржі, тоді як другі не обов'язково котируються у певному географічному місці. На сучасному етапі емісія єврооблігацій значно перевищує емісію іноземних облігацій.

Іноземні облігації — це цінні папери, випущені нерезидентом у національному фінансовому центрі в національній валюті. Їх емісія регламентується законодавством по цінних паперах країни-емітента, але на практиці їх обіг значною мірою відповідає принципам євроринків. Залежно від країни емісії іноземні облігації можуть мати спеціальні назви: Yankee Bonds — у США, Samourai Bonds — в Японії, Bulldog Bonds — у Великобританії, Chocolate Bonds — у Швейцарії.

Єврооблігації є борговими зобов'язаннями, що випускаються позичальником для отримання довгострокової позики на євроринку. Як правило, такі облігації розміщуються одночасно на фінансових ринках декількох країн. Валюта єврооблігаційної позики для кредиторів є іноземною, хоча для окремих кредиторів може бути й національною. Гарантійне розміщення єврооблігацій здійснюється емісійним синдикатом.

Єврооблігації мають декілька різновидів:
звичайні облігації з фіксованою відсотковою ставкою на весь період позики;
облігації з плаваючою відсотковою ставкою (використовуються у період різких коливань відсоткових ставок);
облігації, що конвертуються в акції; цей вид облігацій приносить їх власнику дохід менший, ніж попередні два види, але через певний термін власник облігацій має право обміняти їх на акції компанії-позичальника;
облігації з нульовим купоном, відсотки по яких враховуються при встановленні емісійного курсу; за певних умов такі облігації надають їх власникам додаткові пільги;
облігації, що поєднують риси наведених вище видів облігацій.

Ринок євроакцій

Ринок євроакцій з'явився 1983 року. На ньому обертаються акції, які можуть котируватись як на своєму національному ринку, так і (у певних випадках) на інших ринках, куди вони були допущені. Підприємство може розмістити на євроринку весь випуск своїх акцій або його частину. Ринок євроакцій відрізняється від національних ринків акцій та іноземних ринків акцій. В останньому акції емітуються та котируються в конкретному іноземному фінансовому центрі.

Євроакції продаються на євроринку і котируються у якому-небудь фінансовому центрі офшор (переважно у Лондоні, меншою мірою — у Люксембурзі та Сінгапурі); вони реалізуються міжнародними банківськими синдикатами і, як правило, купуються за євровалюти.

Ринки золота

На ринках золота регулярно здійснюються операції купівлі-продажу золота для його промислового споживання, придбання необхідної іноземної валюти, тезаврації та спекуляції.

Золото продається у вигляді злитків, монет, медалей, листків, пластинок, проволоки та золотих сертифікатів. Золотий сертифікат є свідоцтвом про депонування золота у банку, яке підлягає обов'язковому обміну на позначену в ньому кількість золота або грошовий еквівалент золота за ринковою ціною.

Зазвичай ринки золота організаційно представлені консорціумом банків, уповноважених здійснювати операції з металом. Виступаючи посередниками між покупцями та продавцями, за взаємною домовленістю вони фіксують середньоринковий рівень ціни золота (щоденно, а іноді декілька разів на день). На сучасному етапі перше місце за обсягом оборотів посідають ринки золота Лондона та Цюриха. Продаж золота здійснюється також шляхом публічного продажу на золотих аукціонах.