Реклама на сайте Связаться с нами

Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна

Банківське право України

Навчальний посібник

Київ
Центр учбової літератури
2007

На главную
Банківське право України. Гетманцев Д. О., Шукліна Н. Г.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу готівки

Контроль за додержанням норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюються Національним банком України, здійснюють органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, а банками — Національний банк України.

Передбачені законодавством штрафні санкції застосовуються органами державної податкової служби на підставі матеріалів проведених ними перевірок.

Фінансові санкції за порушення законодавства у сфері операцій з готівкою є найбільшими з-поміж інших санкцій, передбачених фінансовим законодавством. Це пояснюється, передусім, надзвичайною важливістю додержання норм у сфері регулювання обігу готівки для детінізації економіки держави, значна частина якої нині функціонує в тіні.

У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

— за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах — у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

— за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки — у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

— за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

— за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, — у розмірі сплачених коштів;

— за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням — у розмірі витраченої готівки.

За порушення порядку обліку розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій застосовуються фінансові санкції у розмірах, визначених статтями 17—29 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».