Реклама на сайте Связаться с нами

Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна

Банківське право України

Навчальний посібник

Київ
Центр учбової літератури
2007

На главную
Банківське право України. Гетманцев Д. О., Шукліна Н. Г.

Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави

Ліцензуванню підлягають операції із передання в заставу іноземної валюти.

Проте режим ліцензування не поширюється на заставу безготівкової іноземної валюти, оскільки предметом договору застави безготівкової іноземної валюти є не валюта, а майнові права (права вимоги) до банківської установи щодо вчинення певних операцій з безготівковими валютними коштами. З огляду на зазначене, Національний банк України з посиланням на роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 24.12.99 N 02-5/602 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Закону України «Про заставу» підтримує вказану позицію.

Розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, за винятком:

— відкриття фізичними особами — резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

— відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;

— відкриття рахунків у іноземній валюті установами, що користуються дипломатичним імунітетом.

Відокремлений структурний підрозділ резидента з місцезнаходженням за межами України, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою, розміщує валютні цінності та здійснює інші операції через рахунок, відкритий за межами України цьому підрозділу, без ліцензії.

Строк дії ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України не може перевищувати одного календарного року.

Власник ліцензії зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення строку дії ліцензії перерахувати залишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або зняти валютні цінності з рахунку і ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу або власник ліцензії отримав нову ліцензію).

Перерахування валютних цінностей з України (в Україну) на рахунок (з рахунка), право на розміщення валютних цінностей на якому надається ліцензією, дозволяється лише з власного рахунку (на власний рахунок) власника ліцензії, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії.

Про факт відкриття рахунка резидент у триденний строк зобов'язаний повідомити територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням/місцем проживання.